Jakub Madajczyk

jm
Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwent Wydziału Matematyki
i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Nagrody: Nagroda Dyrektora Szkoły (2013)
Klasy wychowawcze: IIIF (2011/2014) i ID (2015/2016).
Inne: W LO nr XII od 2009 r.
Kontakt: jmadajczyk@lo12.wroc.pl