Agnieszka Bednarska

6C8E8D7F-7FCF-4C13-AB70-6654259FF6ED

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra matematyki.
Absolwentka Wydziału Matematyki – specjalność nauczycielska.
Egzaminator  Maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Nagrody: Nagroda Dyrektora Szkoły 2012 r. oraz 2015 r.
Klasy wychowawcze: IIIE (2010/2013), obecnie IID.
Inne: W LO nr XII od 2009r.

Kontakt: abednarska@lo12.wroc.pl