Halina Jędrychowska

5391597a458d2_o

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej. Ukończyła Podyplomowe Studium Doskonalące przy Filologii Polskiej, Podyplomowe Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży
i Podyplomowe Studium Wiedzy i kulturze Żydów i Holokauście.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Nagrody: Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2006 r.).
W 2001 r. otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Wrocławia, Nagroda Kuratora 2012, Nagroda Prezydenta Miasta 2016. Wyróżniona Nagrodami Dyrektora Szkoły.
Osiągnięcia uczniów: Liczni finaliści i laureaci Olimpiady Literatury i Języka Polskiego: Izabela Wróbel (1994 r.), Małgorzata Sajkiewicz (2002 r.) Ewelina Marciniak (2003 r.), Maria Morawiecka (2004 r.), Aleksandra Żurawska (2005 r.); Julia Karwasz finalistka 2010,Magda Kasprzyk laureatka 2011, Mirosław Sadowski (2014 r.); Agnieszka Żurek i Dawid Horyza finaliści 2015, Emilia Janas finalistka oraz Agnieszka Żurek laureatka 2016;
Katarzyna Targaszewska – laureatka III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej
od Kochanowskiegodo Szymborskiej; finaliści konkursu „Ojczyzna Polszczyzna”: Małgorzata Szłapka, Wojciech Drąg, Łukasz Cieślak.
Klasy wychowawcze: IVC (1996 r.), IVB (1998 r.), IVF (2003 r.), IIIE (2008 r.), IC (2013 r.).
Inne: W LO nr XII od 1991r. Współorganizatorka wielu konkursów polonistycznych. Pomysłodawczyni
i organizatorka Szkolnego Konkursu Mickiewiczowskiego. Z sukcesami od wielu już lat prowadzi
Koło Teatralne. Pasjonuje ją teatr i polityka. Reżyserka przedstawień: Moralność pani Dulskiej wg
G. Zapolskiej; Hamlet wg J. Przybory; Świętoszek wg Moliera; Sceny miłosne w literaturze; Chłop potęgą jest i basta wg S. Wyspiańskiego”, w. Reymonta i E. Redlińskiego; Ferdydurke wg W. Gombrowicza (dwukrotnie);Teatrzyk Zielona Gęś wg K.I. Gałczyńskiego; Iwona księżniczka Burgunda wg W. Gombrowicza; Bajki pana Hoffmana; Nosorożec wg E. Ionesco; Odczepić się wg M. Białoszewskiego (przedstawienie nagrodzone na Przeglądzie teatralnym Tumult w Łomży w 2004r.); Śmierć Porucznika wg S. Mrożka; O Cyganach, wildze i złowrogim smoku wg J. Ficowskiego; Sceny z III cz. Dziadów A. Mickiewicza; Telimena- psychoanaliza (na motywach „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza), Tuwimiada 2013.
Kontakt: hjedrychowska@lo12.wroc.pl