Katarzyna Kocińska

IMG_0691 kopia

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Wydziału Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa.
Inne: w LO nr XII od 2006 r. Współorganizatorka (wraz z prof. Gawinecką i prof. Zych)
warsztatów artystycznych i akcji pomocy
dla schroniska dla zwierząt we Wrocławiu
oraz współkoordynatorka projektu “Kulturalna Dwunastka”.