Elżbieta Nowicka

DSCN7391

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra matematyki.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Ukończyła kurs kwalifikacyjny dla kierowników placówek wypoczynku i wycieczek szkolnych.
Nagrody: Wyróżniona Nagrodą Dyrektora Szkoły.
Klasy wychowawcze: IG (2012r.).
Inne: W LO XII od 2008r. Koordynatorka wymiany z szkołą w Monachium.
Organizatorka konkursu matematycznego Oxford – Test Matematyka Plus.
Kontakt: enowicka@lo12.wroc.pl