Magdalena Parys-Wasylkiewicz

DSCN7373

Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Wydziału Geografii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Funduszami Unijnymi
ukończyła na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Inne: W LO nr XII od 2009r. Prowadzi Projekt Szkolnych Warsztatów Astronomicznych
i organizuje Obóz Olimpijski dla uczniów zainteresowanych geografią.
Kontakt: mwasylkiewicz@lo12.wroc.pl