Urszula Szymczak

szymczak

Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – specjalność nauczycielska. Ukończone studia podyplomowe z informatyki na Wydziale Informatyki UWr. Nauczycielka matematyki i informatyki. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Klasy wychowawcze: IIID (2011/2012), IA (2012/2013) IIA (2013/2014), IE (od 2017r.)
Inne: W LO nr XII od 2008 r. Wraz z prof. Agnieszką Kacałą opiekunka uczniowskiego punktu ksero. Administratorka szkolnej strony internetowej.
Kontakt: uszymczak@lo12.wroc.pl