Katarzyna Zasada

kasia zasada (2)

Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra filologii polskiej.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Ukończony na Uniwersytecie Wrocławskim kurs specjalistyczny z zakresu edytorstwa.
Trener programu edukacyjnego Odyseja Umysłu.
Nagrody: Wyróżniona nagrodą Dyrektora Szkoły w 2010 r.
Klasy wychowawcze:: IIIE (2012 r.) IIC – obecnie.
Osiągnięcia uczniów: Finaliści/laureaci:
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego:
Natalia Sajewicz (2012 r.); Dorian Borecki (2014 r.);
Olimpiada Wiedzy o Mediach: Aleksandra Wiza (2016 r.).
Inne: W LO nr XII od 2007r.
Członkini Rady Szkoły.
Administratorka szkolnej strony internetowej;
wraz z prof. Nowakiem twórczyni wymiany  polsko-ukraińskiej ze szkołą w Drohobyczu
i gazetki Samorządu Uczniowskiego – “Samograja”.
Opiekunka szkolnej telewizji internetowej BOLO TV, współopiekunka DKF,
opiekuka szkolnej drużyny Odysei Umysłu.
Od  2013 r. wspólnie z prof. Skaczyło organizatorka interdyscyplinarnego konkursu
„Zapomni Rossiju/Zapamiętaj Rosję” dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska.
Wraz z prof. Joanną Szablińską-Łabą twórczyni wymiany polsko-włoskiej z Liceum w Todi.
Prywatnie zakochana w Australii – kraju i kontynencie oraz w twórczości Henryka Sienkiewicza.
Wielbicielka talentu Wojciecha Tochmana.
Kontakt: kzasada@lo12.wroc.pl