MATURZYSTO! STYPENDIUM “GŁOWA SIĘ RUSZA”

Uniwersytet SWPS we Wrocławiu uruchomił program stypendialny “Głowa się rusza”, w którym do zdobycia jest stypendium o równowartości opłaty rekrutacyjnej i czesnego za pierwszy rok studiów na KIERUNKU GRAFIKA. Szczegółowe informacje www.swps.pl/stypendiumgrafika.