Wybory na przwodniczącego Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr XII informuje, że wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego odbędą się 15. września 2017r.
Kandydatów należy zgłosić do Dyrektora w nieprzekraczalnym terminie do 8. września 2017r.
Obowiązujący formularz zgłoszeniowy do pobrania w sekretariacie Szkoły lub porać ze strony szkoły