Dla kandydata

 

 

Dlaczego "Dwunastka"?

 • Poziom

  37 miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw.

 • Poziom

  Szkoła jest trzecią szkołą na Dolnym Śląsku. Szczególne wyniki osiąga w przedmiotach humanistycznych choć i  przedmioty matematyczno-przyrodnicze według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (wskaźniki EWD) są jej mocną stroną.

 • Szanse

  Uczniowie w 100% zdają maturę osiągając wysokie wyniki.

 • Olimpiady

  Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad – 1 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2018 COPTIOSH.

 • Atmosfera

  Przyjazna atmosfera. Bezpieczna szkoła. Program adaptacyjny dla pierwszoklasistów. Szkolny Doradca Zawodowy. Bogate życie artystyczne.

 • Wymiany

  Wymiany Międzynarodowe z Niemcami, Włochami, Francją.

Rekrutacja 2018/2019

 • Gimnazjalisto!
  Zapraszamy na Drzwi Otwarte do Liceum Ogólnokształcącego Nr XII przy Placu Orląt Lwowskich 2A.
  To doskonała okazja, by dowiedzieć się, co oferujemy w roku szkolnym 2018/2019.
  Przyjdź a obejrzysz Szkołę, porozmawiasz z obecnymi uczniami i nauczycielami, weźmiesz udział w ciekawych zajęciach. Czekamy na Ciebie w piątek 20. kwietnia o godz. 17.00 w auli naszej Szkoły.

 • Zarządzenie w sprawie konkursów:

  Pobierz dokument (PDF, 7.53MB)

  Pobierz dokument (PDF, 695KB)

   

 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do wybranej szkoły ponad gimnazjalnej niezależnie od kryteriów.
  Wykaz olimpiad:
  Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,
  Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.
  Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów.
  Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów.
  Wykaz konkursów: konkursy przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”.

Oferta edukacyjna

 • W roku szkolnym 2018/2019 uczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr XII będzie mógł wybrać profil kształcenia zgodny ze swoimi zainteresowaniami.
  W toku nauki uczeń będzie  realizować  trzy przedmioty rozszerzone.
  Zajęcia będą się odbywać w klasach i grupach międzyoddziałowych uwzględniających różnorodne zainteresowania uczniów.
  Uczeń zainteresowany efektywnym systemem nauczania języków obcych ma w naszej szkole cztery języki do wyboru.
  Pierwszym językiem będzie angielski, zaś drugi do wyboru według własnych preferencji:
  język niemiecki,
  język francuski,
  język rosyjski.

  Na początku klasy I przeprowadzany jest test diagnozujący. Na jego podstawie uczeń zostaje zakwalifikowany do grupy o odpowiednim poziomie zaawansowania.
  W ten sposób zostają utworzone grupy językowe, które pozwalają na doskonalenie umiejętności językowych.
  Wybierając grupę rekrutacyjną, zwróć koniecznie uwagę na nauczane w tej grupie języki obce. Pamiętaj, że wybór grup i ich kolejność może zdecydować o wyniku rekrutacji.

  W roku szkolnym 2018/19 Liceum Ogólnokształcące Nr XII przygotowało dla absolwentów gimnazjów siedem klas pierwszych. Każda klasa liczyć będzie 32 uczniów.
  Do wyboru jest osiem grup rekrutacyjnych różniących się przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym i nauczanymi językami obcymi.

 • W roku szkolnym 2018/19 Liceum Ogólnokształcące Nr XII przygotowało dla absolwentów gimnazjów siedem klas pierwszych. Każda klasa liczyć będzie 32 uczniów.

  Do wyboru są cztery grup rekrutacyjne różniące się przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym i nauczanymi językami obcymi.

PROFILE na rok szkolny 2018/2019

 • Jeżeli interesujesz się literaturą, kulturą, historią, polityką, socjologią i myślisz o studiach na kierunkach typu: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, filologie, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, nauki społeczne, filozofia, historia sztuki – powinieneś wybrać ten profil.
  Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym: języka polskiego, historii
  oraz jednego z trzech możliwych przedmiotów do wyboru:
  wiedzy o społeczeństwie, geografii, historii sztuki.
  Częścią procesu edukacyjnego są:
  • wycieczki profilowe: do Muzeum Pergamońskiego w Berlinie, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wycieczki do Krakowa i Warszawy
  • wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci do: Fabryki Schindlera w Krakowie, Muzeum Poznańskiego Czerwca, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Auschwitz – Birkenau,
  • wyjazdy do teatrów w Warszawie, Krakowie i Legnicy,
  • warsztaty prawnicze, psychologiczne, artystyczne
  • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
  • projekty: Kulturalna Dwunastka, „ Marzec 1968” – „Niepodległość bez cenzury” media, propaganda, dezinformacja Utopia u władzy”- rewolucje rosyjskie i ich następstwa. „ A to Polska właśnie…” Wokół „Wesela” S. Wyspiańskiego. Debaty oxfordzkie.

  Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
  Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy Prawniczej, Olimpiada Losy Żołnierza  i Dzieje Oręża Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Artystyczna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego, Olimpiada Geograficzna, Powiatowy  Konkurs  Wiedzy o Historii Wrocławia „WRATISLAVIA AETERNA”, Szkolna Liga Historyczna, Wielkie Dyktando Dwunastki,„ Potyczki Językowe”.

  Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat:
  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Jeżeli równocześnie chcesz rozwijać swoje zainteresowania z dziedziny nauk ścisłych oraz humanistycznych i zagadnienia  historyczne, polityczne czy prawne są twoją pasją a myślisz o studiach na kierunkach typu: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, prawo, dziennikarstwo, ekonomia, nauki społeczne, matematyka stosowana – powinieneś wybrać ten profil.
  Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
  • matematyki, historii
  oraz jednego z trzech możliwych przedmiotów do wyboru:
  • wiedzy o społeczeństwie, geografii,
  Częścią procesu edukacyjnego są:
  • wycieczki profilowe: do Muzeum Pergamońskiego w Berlinie, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, wycieczki do Krakowa i Warszawy
  • wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci do: Fabryki Schindlera w Krakowie, Muzeum Poznańskiego Czerwca, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Auschwitz – Birkenau,
  • wyjazdy do teatrów w Warszawie, Krakowie i Legnicy,
  Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:

  Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy Prawniczej, Olimpiada Losy Żołnierza  i Dzieje Oręża Polskiego, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyczna, Powiatowy  Konkurs  Wiedzy o Historii Wrocławia „WRATISLAVIA AETERNA”, Szkolna Liga Historyczna, KOMA, Kangur, Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację, SIGG16 – Rekiny przedsiębiorczości, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, KOALA, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, „Naboj”- matematyczny konkurs międzynarodowy, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łamigłówkach

  Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat:
  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Jeżeli interesujesz się matematyką i zagadnieniami z dziedziny ekonomii oraz myślisz o studiach na kierunkach typu: matematyka finansowa, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka międzynarodowa – powinieneś wybrać ten profil.
  Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
  • matematyki, języka angielskiego,
  oraz jednego z dwóch możliwych przedmiotów do wyboru:
  • wiedzy o społeczeństwie, geografii,
  Częścią procesu edukacyjnego są:
  • wyjazdy do SGH w Warszawie i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników SGH, zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • warsztaty naukowe prowadzone przez koła naukowe SGH, webinaria
  • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in.: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz SGH.

  Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Lingwistyczna
  Olimpiada Statystyczna
  Olimpiada Ekonomiczna
  Olimpiada Przedsiębiorczości

  Szkolny Poliglota, KOMA, Kangur, Wrocławskie Matematyczne Marsze na Orientację, SIGG16 – Rekiny przedsiębiorczości, Dolnośląskie Mecze Matematyczne, KOALA, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Sudoku, Nabój- matematyczny konkurs międzynarodowy, Mistrzostwa Dolnego Śląska w Łamigłówkach, Szkolny Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej, Konkurs Krasomówczy w j. angielskim, Podaruj uczucie – szkolny konkurs poetycki w j. obcych, Konkurs realioznawczy  „Know America”

  Współpraca z wyższymi uczelniami – patronaty:
  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • Jeżeli interesujesz się naukami przyrodniczymi i myślisz o studiach na kierunkach typu: medycyna, farmacja, weterynaria, biotechnologia – powinieneś wybrać ten profil.
  Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
  • matematyki, biologii, chemii.
  Częścią procesu edukacyjnego są:
  • wycieczki profilowe m.in. do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, Myśliborzu
  • warsztaty:
  – antropologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim,
  – ornitologiczne w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej,
  – anatomiczne w Humanitarium,
  – zoologiczne w ZOO,
  – botaniczne w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu,
  – zajęcia warsztatowe w laboratorium Politechniki Wrocławskiej,
  – zajęcia warsztatowe w Fokarium na Półwyspie Helskim,
  • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz  Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
  Olimpiada Biologiczna
  Olimpiada o Żywności i Żywieniu
  Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
  Olimpiada Chemiczna
  Olimpiada Geograficzna
  Olimpiada Krajoznawcza
  Olimpiada Matematyczna
  Olimpiada Lingwistyczna
  Drużynowy Konkurs Chemiczny, Konkurs Lwiątko, Otwarty Konkurs Fizyczny X LO Wrocław, Konkurs Geologiczny Państwowego Instytutu Geologii, Konkurs „ Mój las”, Konkurs Geografia – proces, forma, obiekt, Konkurs Wiedzy „ Co w trawie piszczy”, Konkurs genetyczny, Konkurs – Woda w przyrodzie, „Dzień lasu” z okazji Dnia Ziemi

  Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat:
  Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Jeżeli interesujesz się naukami ścisłymi i przyrodniczymi, myślisz o studiach na kierunkach typu: inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, kształtowanie środowiska, biologia, geografia – powinieneś wybrać ten profil.
  Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
  • matematyki , biologii, geografii.
  Przedmiotem uzupełniającym będzie ekologia.
  Częścią procesu edukacyjnego są:
  • zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Wydziału Lesnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
  wycieczki profilowe m.in.: do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, Myśliborzu, Szklarskiej Poręby,
  • warsztaty:
  – antropologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, ornitologiczne w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej, anatomiczne w Humanitarium,
  – zoologiczne w ZOO, biogeograficzne w Górach Izerskich, astronomiczne,
  • wyjazdowe repetytoria dla maturzystów,
  • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Uczniowie przygotowują się do udziału w olimpiadach i konkursach m.in.:
  Olimpiada Biologiczna, Olimpiada o Żywności i Żywieniu, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Krajoznawcza, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyczna

  Drużynowy Konkurs Chemiczny, Konkurs Lwiątko, Otwarty Konkurs Fizyczny X LO Wrocław, Konkurs Geologiczny Państwowego Instytutu Geologii, Konkurs „ Mój las”, Konkurs Geografia- proces, forma, obiekt, Konkurs Wiedzy „ Co w trawie piszczy”, Konkurs genetyczny, Woda w przyrodzie, „Dzień lasu” z okazji Dnia Ziemi

  Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat:
  Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Najczęstsze pytania

 • “Dwunastka” jest szkołą ogólnokształcącą w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Uczniowie klas pierwszych realizują program podstawowy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów, a z trzech wybranych program rozszerzony.

  Od pierwszej klasy uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań, warsztatach, projektach i konkursach organizowanych tak w szkole, jak i poza nią.

  Po zrealizowaniu programu podstawowego uczniowie uczą się przede wszystkim przedmiotów wybranych na poziomie rozszerzonym. W ten sposób mogą się rzetelnie przygotować się do egzaminu maturalnego.

 • Powodzeniem wśród uczniów “Dwunastki” cieszą się zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak i Politechnika Wrocławska. Spora liczba uczniów wybiera także Uniwersytet Ekonomiczny i Akademię Medyczną. Wielu absolwentów studiuje na uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Coraz częściej nasi absolwenci wybierają także uczelnie zagraniczne.

  Istotne jest to, że wybierając przedmioty maturalne, uczniowie często decydują się na dwa lub trzy dodatkowe przedmioty, co daje im większe pole manewru, jeśli chodzi o późniejsze składanie podań o przyjęcie na wyższe uczelnie.

  W rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminu maturalnego, jesteśmy na 37 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2018,
  3 miejsce na Dolnym Śląsku

  Znaczącym dowodem tych osiągnięć jest bardzo wysoki wskaźnik efektywności nauczania (EWD). Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego zgodnie z rankingiem  EWD ogłoszonym przez CKE jest najlepszym liceum humanistycznym we Wrocławiu (w latach 2014–2016).

  Uczniowie Dwunastki w 100% zdają egzamin maturalny. Od wielu lat wyniki maturalne zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, przewyższają średnio o kilka, a nawet kilkanaście, punktów procentowych wyniki uzyskiwane przez uczniów innych dolnośląskich szkół ogólnokształcących. PATRZ PONIŻEJ.

 • O szkole nie bez powodu mówi się, że ma wysoki poziom.

  W ubiegłych latach, aby dostać się do “Dwunastki”, należało mieć w pierwszym naborze ponad 135 pkt rekrutacyjnych.

  W rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminu maturalnego, jesteśmy na

  24 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017

  Znaczącym dowodem tych osiągnięć jest bardzo wysoki wskaźnik efektywności nauczania (EWD). Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego zgodnie z danymi wspomnianego rankingu EWD ogłoszonego przez CKE jest najlepszym liceum humanistycznym we Wrocławiu (w latach 2013–2015).

  Uczniowie Dwunastki w 100% zdają egzamin maturalny. Od wielu lat wyniki maturalne zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, przewyższają średnio o kilka, a nawet kilkanaście, punktów procentowych wyniki uzyskiwane przez uczniów innych dolnośląskich szkół ogólnokształcących. PATRZ PONIŻEJ!

  O poziomie szkoły świadczy procent uczniów zdających maturę oraz procent uczniów przyjętych na wyższe uczelnie.

 • Nauczyciele “Dwunastki” to doświadczeni pedagodzy, posiadający w większości stopień nauczyciela dyplomowanego, egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

  Nauczyciele, biorąc udział w dodatkowych szkoleniach i warsztatach metodycznych, stale się dokształcają i dbają o wysoki poziom nauczania oraz stworzenie dobrych relacji z uczniami.

  Korzyści, jakie powinien wynieść uczeń ze szkoły, są na pierwszym miejscu.
  Wszystkich nauczycieli charakteryzuje profesjonalizm i pasja, z jaką wykonują swoją pracę.

 • Najlepiej i najszybciej na stronach internetowych:
  http://www.lo12.wroc.pl
  http://www.edu.wroclaw.pl
  W sekretariacie szkolnym w godzinach 10.00-15.00;  tel.71 798 67 38

 • Oprócz wysokiego poziomu nauczania szkołę wyróżnia szczególna atmosfera, o której wszyscy mówią i którą wspominają długo po zakończeniu nauki. W każdym roczniku mamy siedem lub osiem klas, w których część zajęć (np. języki obce) odbywa się w trybie międzyoddziałowym, co daje możliwość nawiązania nowych znajomości. Szereg imprez szkolnych sprzyja integrowaniu się zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

  W “Dwunastce” prężnie działa wiele kół rozwijających zainteresowania uczniów a Samorząd Uczniowski angażuje się w wiele inicjatyw. Realizowane są również projekty i warsztaty edukacyjne.

 • W “Dwunastce” prężnie działa wiele kół rozwijających zainteresowania uczniów a Samorząd Uczniowski angażuje się w wiele inicjatyw. Realizowane są również projekty i warsztaty edukacyjne.

  W poprzednich latach działały w naszej szkole między innymi:

  • Otwarta Pracownia Sztuki,
  • Dyskusyjny Klub Filmowy,
  • Koło Historii Sztuki,
  • Koło dziennikarskie,
  • Koło analizy poetyckiej,
  • Koło historii najnowszej,
  • Koła językowe,
  • Koło matematyczne,
  • Koło fizyczne,
  • Koło biologiczne,
  • Koło ornitologiczne,
  • Koło geograficzne,
  • Koła sportowe – SKS-y,
 • Uczniowie angażują się w inicjatywy o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym, co pozwala im poszerzyć wiedzę i umiejętności. Podejmują wiele działań jak na przykład:

  • Dzień Życzliwości, Mikołajki, wolontariat,
  • koncerty i imprezy charytatywne,
  • akcja pomocy zwierzętom ze schroniska we Wrocławiu,
  • Szlachetna paczka,
  • Wampiriada – promocja honorowego krwiodawstwa
  • przedsięwzięcia artystyczne na przykład: KURA (Koncert Utalentowanych Raczej Artystów), WUW (Wieczór Ulubionego Wiersza ), Rockowy yyy Koncert- Ryk, BOLO TV.
  • Przedstawienia muzyczne „ Grease”, „Mamma Mia”.

  Potwierdzeniem aktywności uczniów naszej szkoły są między innymi nagrody dla Najlepszego Samorządu Uczniowskiego w latach 2010–2017 oraz udział w finale konkursu „8 Wspaniałych”.

 • Aktualne informacje o wydarzeniach w szkole zamieszczamy na naszej stronie internetowej http://www.lo12.wroc.pl/ oraz na oficjalnej stronie LO nr XII na Facebooku i na Twitterze (@LOnrXII_Wroclaw). O tym, co dzieje się w szkole można także przeczytać w redagowanej przez uczniów “Parszywej Dwunastce” , „Samograju oraz, w wydawanym w języku angielskim,

  “Chrobry’s Herald”.

  Poza tym cyklicznie wydawane są “Wici Chrobrego”, z których rodzice mogą czerpać informacje

  o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach szkolnych, sukcesach uczniów.

  Zapraszamy też na stronę Samorządu Uczniowskiego na Facebooku.

  Od roku 2014/2015 w “Dwunastce” funkcjonuje szkolna telewizja internetowa BOLO TV.

  Zapraszamy oficjalny kanał: BOLO TV oraz na fanpage BOLO TV na Facebooku.

 • Corocznie, lista obowiązujących podręczników jest publikowana w zakładce dla ucznia. Warto jednak wstrzymać się z zakupem podręczników do pierwszych zajęć, na których nauczyciele weryfikują potrzebne zestawy. W szkole również we wrześniu organizowany jest kiermasz podręczników.

Relacja z "drzwi otwartych"

Wyniki matur 2017

j. polski- LO W-w
j. polski - LO nr XII
j. angielski - LO W-w
j. angielski - LO nr XII
matematyka - LO W-w
matematyka - LO nr XII
historia - LO W-w
historia - LO nr XII
wos - LO W-w
wos - LO nr XII
geografia - LO W-w
geografia - LO nr XII

Wyniki matur 2016

j. polski- LO W-w
j. polski - LO nr XII
j. angielski - LO W-w
j. angielski - LO nr XII
matematyka - LO W-w
matematyka - LO nr XII
historia - LO W-w
historia - LO nr XII
wos - LO W-w
wos - LO nr XII
geografia - LO W-w
geografia - LO nr XII

Wyniki matur 2015

j. polski - LO W-w
j. polski - LO nr XII
j. angielski - LO W-w
j. angielski - LO nr XII
matematyka - LO W-w
matematyka - LO nr XII

Dlaczego "Dwunastka"?

 • Samorząd

  Najlepszy Samorząd Uczniowski – nagrody w latach 2011–2013 oraz 2015/2016 a w roku 2016-2017 II miejsce we Wrocławiu.

 • Nauka

  Współpraca z wyższymi uczelniami – patronaty:  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

   

 • Imprezy

  Organizacja wielu imprez (Ryk, Pyk, Kura, Beania, Międzynarodowy Dzień Kultury), konkursy o zasięgu ogólnopolskim i wrocławskim  np. Konkurs o Miecz Chrobrego, Dzieli nas pół wieku, Konkurs Translatorski, Szkolny Poliglota.

 • Sport

  Sukcesy sportowe uczniów m.in. w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, biegach przełajowych.

 • Grupy

  Realizacja zajęć w grupach językowych i przedmiotowych.

 • Lokalizacja

  Szkoła w centrum miasta między placem Jana Pawła II (dawny plac 1. Maja) a Dworcem Świebodzkim.

Rekrutacja 2018/2019

 • Gimnazjalisto!
  Zapraszamy na Drzwi Otwarte do Liceum Ogólnokształcącego Nr XII przy Placu Orląt Lwowskich 2A.
  To doskonała okazja, by dowiedzieć się, co oferujemy w roku szkolnym 2018/2019.
  Przyjdź a obejrzysz Szkołę, porozmawiasz z obecnymi uczniami i nauczycielami, weźmiesz udział w ciekawych zajęciach. Czekamy na Ciebie w piątek 20. kwietnia o godz. 17.00 w auli naszej Szkoły.

 • ">http://

  Pobierz dokument (PDF, 83KB)

 • W roku 2017/2018 ustala się następujący sposób obliczania punktów:

  1. do 100 punktów za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zasadą: suma 1/5 z procentowego wyniku z każdego z egzaminów;

  np: 76%=15,2 punktów rekrutacyjnych

  1. do 72 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wskazanych przez szkołę w zależności od profilu grupy otrzymane na  świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
  • 18 punktów – ocena: celujący,
  • 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
  • 14 punktów – ocena: dobry,
  • 8 punkty – ocena: dostateczny,
  • 2 punkty – ocena: dopuszczający;
  1. 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
  2. 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
  3. maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach
 • Wykaz konkursów wraz z punktacją:

  • Ogólnopolski Konkurs historyczny im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
  • Papież Słowianin – Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II
  • Konkurs wiedzy obywatelskiej i ekonomicznej

  laureat – 7 punktów , finalista – 5 punktów 

  • konkursy przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”, liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów

  2 tytuły finalisty – 10 punktów, 1 finalista – 7 punktów 

  • Ogólnopolski Konkurs Literacki „Płynąć pod prąd”
  • Ogólnopolski konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
  • Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów
  • Ogólnopolski konkurs historyczny „Historia Bliska”.
  • Ogólnopolski Festiwal Obrazu
  • Festiwal Piosenki i Małych Form teatralnych „OBCIACH”
  • Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Twórczości Agnieszki Osieckiej „BARDZO WIELKA WODA – 2017”.
  • Przegląd Kultury Młodych PREKRĘT
  • Konkurs „Akademia Wynalazców im. Roberta Boscha”
  • Konkurs Historyczny „Losy Polaków na Wschodzie w latach 1939 – 1956”.
  • Dolnośląski Konkurs Języka Angielskiego „UNION JACK CONTEST”
  • Regionalny Konkurs Chemiczny „Młody chemik eksperymentuje”
  • Konkurs Historyczny „Od Solidarności do Trzeciej Rzeczpospolitej”.
  • Konkurs „Dolnośląska Olimpiada Biologiczna”
  • Konkurs Historyczny Wiedzy o Rosji „Białe noce”
  • Konkurs Wiedzy o Ukrainie „Naddnieprzańska epopeja”
  • Olimpiada Geograficzna dla uczniów dolnośląskich gimnazjów
  • X Ogólnopolski Konkurs na Felieton
  • X Dolnośląski Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej
  • Konkurs Wiedzy o Dolnym Śląsku ”Dolnośląskim szlakiem – cuda natury i architektury”
  • Wojewódzki Konkurs Recytatorski, Filmowo-Fotograficzny, Multimedialny, Literacki, Plastyczny „Ziemia to najpiękniejszy ogród…”
  • II Dolnośląski Konkurs Grafiki Komputerowej i Miniatury Plastycznej „W odcieniach bieli”
  • III Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Decydujący Moment”

  laureat międzynarodowy- 4 punkty , laureat krajowy – 3 punkty,

  laureat wojewódzki – 2 punkty, laureat powiatowy – 1 punkt 

  • Inne konkursy organizowane przez podmioty działające na terenie szkół:

  miejsca 1-3 – 1 punkt 

  • Zawody sportowe organizowane przez inne podmioty działające na terenie szkół:

  międzynarodowe: miejsca 1-10 – 4 punkty

  krajowe: miejsca 1-5 – 3 punkty

  wojewódzkie: miejsca 1-3 – 2 punkty

  powiatowe: miejsca 1-3 – 1 punkt

 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim przyjmowani są do wybranej szkoły ponad gimnazjalnej niezależnie od kryteriów.

  wykaz olimpiad:

  • Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów,
  • Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów.
  • Olimpiada Języka Angielskiego Gimnazjalistów.

  wykaz konkursów:

  • konkursy przedmiotowe z języka polskiego, matematyki, historii z elementami wiedzy o społeczeństwie, biologii, geografii, fizyki, chemii, języka angielskiego, języka niemieckiego, języka francuskiego występujących pod wspólną nazwą „zDolny Ślązak Gimnazjalista”,
  • konkurs pod nazwą „Liga Naukowa – Dolnośląski Konkurs Gimnazjalistów”
 • Oferta edukacyjna

  • W roku szkolnym 2017/2018 uczeń w Liceum Ogólnokształcącym nr XII będzie mógł wybrać profil kształcenia zgodny ze swoimi zainteresowaniami.

   W toku nauki uczeń będzie mógł realizować  trzy przedmioty rozszerzone.

   Zajęcia będą się odbywać w klasach i grupach międzyoddziałowych uwzględniających różnorodne zainteresowania uczniów.

   Uczeń zainteresowany efektywnym systemem nauczania języków obcych ma w naszej szkole cztery języki do wyboru. Pierwszym językiem będzie angielski, zaś drugi do wyboru według własnych preferencji:

   język niemiecki,

   język francuski,

   język rosyjski.

   Na początku klasy I przeprowadzany jest test diagnozujący. Na jego podstawie uczeń zostaje zakwalifikowany do oddziału o odpowiednim poziomie zaawansowania. 

   W ten sposób zostają utworzone grupy językowe, które pozwalają na doskonalenie umiejętności językowych.

   Wybierając grupę rekrutacyjną, zwróć koniecznie uwagę na nauczane w tej grupie języki obce. Pamiętaj, że wybór grup i ich kolejność może zdecydować o wyniku rekrutacji.

  • W roku szkolnym 2017/18 Liceum Ogólnokształcące Nr XII przygotowało dla absolwentów gimnazjów siedem klas pierwszych. Każda klasa liczyć będzie 32 uczniów.

   Do wyboru jest trzynaście grup rekrutacyjnych różniących się przedmiotami realizowanymi w zakresie rozszerzonym i nauczanymi językami obcymi.

  GRUPY REKRUTACYJNE (PROFILE) na rok 2017/2018

  • Jeżeli interesujesz się literaturą, kulturą, historią, polityką, socjologią i myślisz o studiach na kierunkach typu: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, filologie, prawo, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, filozofia, historia sztuki – powinieneś wybrać ten profil.
   Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
   • języka polskiego,
   • historii
   oraz jednego z trzech możliwych przedmiotów do wyboru:
   • wiedzy o społeczeństwie,
   • geografii,
   • historii sztuki.
   Częścią procesu edukacyjnego są:
   • wycieczki profilowe: do Muzeum Pergamońskiego w Berlinie, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,
   • wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci do: Fabryki Schindlera w Krakowie, Muzeum Poznańskiego Czerwca, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Auschwitz – Birkenau,
   • wyjazdy do teatrów w Warszawie, Krakowie i Legnicy,
   • warsztaty felietonowe,
   • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego i Dolnośląskiej Szkoły Wyższej,
   • projekty:
   – Kulturalna Dwunastka,
   – Filmowy Szekspir,
   – Muzeum Pana Tadeusza,
   – Polityk też człowiek – można się od niego dużo dowiedzieć.

  • Jeżeli równocześnie chcesz rozwijać swoje zainteresowania z dziedziny nauk ścisłych oraz humanistycznych i zagadnienia  historyczne, polityczne czy prawne są twoją pasją i myślisz o studiach na kierunkach typu: międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne, prawo, dziennikarstwo, ekonomia, stosunki międzynarodowe, matematyka stosowana – powinieneś wybrać ten profil.
   Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
   • matematyki,
   • historii
   oraz jednego z trzech możliwych przedmiotów do wyboru:
   • wiedzy o społeczeństwie,
   • geografii,
   • historii sztuki
   Częścią procesu edukacyjnego są:
   • wycieczki profilowe: do Muzeum Pergamońskiego w Berlinie, Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej,
   • wyjazdy w ramach projektu Edukacja w Miejscach Pamięci do: Fabryki Schindlera w Krakowie, Muzeum Poznańskiego Czerwca, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Auschwitz – Birkenau,
   • wyjazdy do teatrów w Warszawie, Krakowie i Legnicy,
   • projekty:
   – Polityk też człowiek – można się od niego dużo dowiedzieć,
   -Matura nie tylko po to jest , by zdać,
   -Mój pierwszy biznes przed dwudziestką,
   -Matma nie gryzie.

  • Jeżeli interesujesz się matematyką i zagadnieniami z dziedziny ekonomii oraz myślisz o studiach na kierunkach typu: matematyka finansowa, ekonomia, finanse i rachunkowość, gospodarka międzynarodowa – powinieneś wybrać ten profil.
   Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
   • matematyki,
   • języka angielskiego,
   oraz jednego z dwóch możliwych przedmiotów do wyboru:
   • wiedzy o społeczeństwie,
   • geografii,
   Częścią procesu edukacyjnego są:
   • wyjazdy do SGH w Warszawie i zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników SGH
   • warsztaty naukowe prowadzone przez koła naukowe studentów SGH
   • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in Politechniki Wrocławskiej i SGH
   • warsztaty:
   – antropologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim,
   – ornitologiczne w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej,
   – anatomiczne w Humanitarium,
   – zoologiczne w ZOO,
   – botaniczne w Ogrodzie Botanicznym,
   – zajęcia warsztatowe w laboratorium Politechniki Wrocławskiej,
   – zajęcia warsztatowe w Fokarium na Półwyspie Helskim,
   • wyjazdowe repetytoria dla maturzystów.

  • Jeżeli interesujesz się naukami przyrodniczymi i myślisz o studiach na kierunkach typu: medycyna, farmacja, weterynaria, biotechnologia – powinieneś wybrać ten profil.
   Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
   • matematyki,
   • biologii,
   • chemii.
   Częścią procesu edukacyjnego są:
   • wycieczki profilowe m.in. do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach,
   • warsztaty:
   – antropologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim,
   – ornitologiczne w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej,
   – anatomiczne w Humanitarium,
   – zoologiczne w ZOO,
   – botaniczne w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu,
   – zajęcia warsztatowe w laboratorium Politechniki Wrocławskiej,
   – zajęcia warsztatowe w Fokarium na Półwyspie Helskim,
   • wyjazdowe repetytoria dla maturzystów,
   • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Politechniki Wrocławskiej i SGH.

  • Jeżeli interesujesz się naukami ścisłymi i przyrodniczymi, myślisz o studiach na kierunkach typu: inżynieria środowiska, architektura krajobrazu, kształtowanie środowiska, biologia, geografia – powinieneś wybrać ten profil.
   Będziesz się uczyć na poziomie rozszerzonym:
   • matematyki ,
   • biologii,
   • geografii.
   Przedmiotem uzupełniającym będzie ekologia.
   Częścią procesu edukacyjnego są:
   • wycieczki profilowe m.in.: do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach, Myśliborzu, Szklarskiej Poręby,
   • warsztaty:
   – antropologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim,
   – ornitologiczne w Stacji Ornitologicznej w Rudzie Milickiej,
   – anatomiczne w Humanitarium,
   – zoologiczne w ZOO,
   – biogeograficzne w Górach Izerskich,
   – astronomiczne,
   • wyjazdowe repetytoria dla maturzystów,
   • sesje naukowe w szkole prowadzone przez pracowników dydaktycznych wyższych uczelni m.in. Politechniki Wrocławskiej i SGH.

  Najczęstsze pytania

  • “Dwunastka” jest szkołą ogólnokształcącą w pełnym tego słowa znaczeniu.

   Uczniowie klas pierwszych realizują program podstawowy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów, a z trzech wybranych program rozszerzony.

   Od pierwszej klasy uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań, warsztatach, projektach i konkursach organizowanych tak w szkole, jak i poza nią.

   Po zrealizowaniu programu podstawowego uczniowie uczą się przede wszystkim przedmiotów wybranych na poziomie rozszerzonym. W ten sposób mogą się rzetelnie przygotować się do egzaminu maturalnego.

  • Powodzeniem wśród uczniów “Dwunastki” cieszą się zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak i Politechnika Wrocławska. Spora liczba uczniów wybiera także Uniwersytet Ekonomiczny i Akademię Medyczną. Trudno tu mówić o dominacji którejkolwiek uczelni czy kierunku studiów.

   Istotne jest to, że wybierając przedmioty maturalne, uczniowie często decydują się na dwa lub trzy dodatkowe przedmioty, co daje im większe pole manewru, jeśli chodzi o późniejsze składanie podań o przyjęcie na wyższe uczelnie.

   Coraz częściej absolwenci kontynuują naukę na uczelniach zagranicznych.

  • O szkole nie bez powodu mówi się, że ma wysoki poziom.

   W ubiegłych latach, aby dostać się do “Dwunastki”, należało mieć w pierwszym naborze ponad 70 pkt rekrutacyjnych.

   W rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminu maturalnego, jesteśmy na

   24 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017

   Znaczącym dowodem tych osiągnięć jest bardzo wysoki wskaźnik efektywności nauczania (EWD). Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego zgodnie z danymi wspomnianego rankingu EWD ogłoszonego przez CKE jest najlepszym liceum humanistycznym we Wrocławiu (w latach 2013–2015).

   Uczniowie Dwunastki w 100% zdają egzamin maturalny. Od wielu lat wyniki maturalne zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, przewyższają średnio o kilka, a nawet kilkanaście, punktów procentowych wyniki uzyskiwane przez uczniów innych dolnośląskich szkół ogólnokształcących. PATRZ PONIŻEJ!

   O poziomie szkoły świadczy procent uczniów zdających maturę oraz procent uczniów przyjętych na wyższe uczelnie.

  • Nauczyciele “Dwunastki” to doświadczeni pedagodzy, posiadający w większości stopień nauczyciela dyplomowanego, egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

   Nauczyciele, biorąc udział w dodatkowych szkoleniach i warsztatach metodycznych, stale się dokształcają i dbają o wysoki poziom nauczania oraz stworzenie dobrych relacji z uczniami.

   Korzyści, jakie powinien wynieść uczeń ze szkoły, są na pierwszym miejscu.

   Wszystkich nauczycieli charakteryzuje profesjonalizm i pasja, z jaką wykonują swoją pracę.

  • Najlepiej i najszybciej na stronach internetowych:

   http://www.lo12.wroc.pl/

   http://www.edu.wroclaw.pl

   W sekretariacie szkolnym w godzinach 10.00-15.00;  tel. 71 798 67 38.

  • Oprócz wysokiego poziomu nauczania szkołę wyróżnia szczególna atmosfera, o której wszyscy mówią i którą wspominają długo po zakończeniu nauki. W każdym roczniku mamy siedem lub osiem klas, w których część zajęć (np. języki obce) odbywa się w trybie międzyoddziałowym, co daje możliwość nawiązania nowych znajomości. Szereg imprez szkolnych sprzyja integrowaniu się zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

   W “Dwunastce” prężnie działa wiele kół rozwijających zainteresowania uczniów a Samorząd Uczniowski angażuje się w wiele inicjatyw. Realizowane są również projekty i warsztaty edukacyjne.

  • W poprzednich latach działały w naszej szkole między innymi:

   • Otwarta Pracownia Sztuki,

   • Dyskusyjny Klub Filmowy,

   • Koło Historii Sztuki,

   • Koło dziennikarskie,

   • Koło analizy poetyckiej,

   • Koło historii najnowszej,

   • Koła językowe,

   • Koło matematyczne,

   • Koło fizyczne,

   • Koło biologiczne,

   • Koło ornitologiczne,

   • Koło geograficzne,

   • Koła sportowe – SKS-y,

   • Koło strzeleckie.

   Realizowane były również projekty edukacyjne:

   • Projekt edukacyjny „Szkolne warsztaty astronomiczne”
   • Projekt edukacyjny „Odysea Umysłu”
   • Projekt edukacyjny „Kulturalna Dwunastka”
   • Projekt edukacyjny „Czytanie teatrem”– środowe czytanie „Hamleta”
   • Projekt edukacyjny Wycieczki patriotyczne w ramach programu Prezydenta Miasta Wrocławia – Edukacja w miejscach pamięci narodowej dla klas drugich do Warszawy
   • Projekt edukacyjny Ogólnopolskie Warsztaty Historyczne im. prof. Bronisława Geremka Polska w XX wieku.
   • Projekt edukacyjny „Matma nie gryzie”
  • Uczniowie angażują się w inicjatywy o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym, co pozwala im poszerzyć wiedzę i umiejętności. Podejmują wiele działań jak na przykład:

   • Dzień Życzliwości,
   • Mikołajki,
   • wolontariat,
   • koncerty i imprezy charytatywne,
   • akcja pomocy zwierzętom ze schroniska we Wrocławiu,
   • akcja pisania listów Amnesty International,
   • Szlachetna paczka,
   • przedsięwzięcia artystyczne na przykład: KURA, PyK, BOLO TV.

   Potwierdzeniem aktywności uczniów naszej szkoły są między innymi nagrody dla Najlepszego Samorządu Uczniowskiego w latach 2010–2013 oraz tytuł „8 Wspaniałych”.

  • Aktualne informacje o wydarzeniach w szkole zamieszczamy na naszej stronie internetowej http://www.lo12.wroc.pl/ oraz na oficjalnej stronie LO nr XII na Facebooku i na Twitterze (@LOnrXII_Wroclaw). O tym, co dzieje się w szkole można także przeczytać w redagowanej przez uczniów “Parszywej Dwunastce” , „Samograju oraz, w wydawanym w języku angielskim,

   “Chrobry’s Herald”.

   Poza tym cyklicznie wydawane są “Wici Chrobrego”, z których rodzice mogą czerpać informacje

   o ważnych wydarzeniach, przedsięwzięciach szkolnych, sukcesach uczniów.

   Zapraszamy też na stronę Samorządu Uczniowskiego na Facebooku.

   Od roku 2014/2015 w “Dwunastce” funkcjonuje szkolna telewizja internetowa BOLO TV.

   Zapraszamy oficjalny kanał: BOLO TV oraz na fanpage BOLO TV na Facebooku.

  • Przedmiot

   AutorTytuł

   Wydawca

   j.polski

   D. Chemperek, A. KalbarczykZrozumieć tekst – zrozumieć człowieka. (cz. I i II)WSiP
   j. angielskiS. McKinlay, B. Hastings,    B. TrapnellMy Matura Success Pre-Intermediate

   Pearson

   j. angielski

   S. McKinlay, B. Hastings,   B. TrapnellMy Matura Success Intermediate

   Pearson

   j. angielski

   R. Fricker, B. Trapnell, D. ChandlerMy Matura Success Upper-IntermediatePearson
   j. angielskiJ. Wildman , F. Beddall FionaInsight Pre-IntermediateOxford University Press
   j. angielskiJ. Wildman , C. Myers , C. ThackerInsight IntermediateOxford University Press
   j. angielskiJ. WildmanInsight Upper-IntermediateOxford University Press
   j. rosyjskiM. ZybertDialog 1WSiP

   j. francuski ( A1)

   C. Himber, F. Gallon

   En action 1

   Hachette

   j. francuski ( A1+)

   M. Cocton , D. Duplex

   Saison 1

   Nowela

   j.francuski (A1)

   M. Denyer , A. Garmendia

   VO 1

   Lektorklett

   j. francuski ( A2+)

   M. Cocton

   Saison 2

   Nowela

   j. niemiecki

   N. Drabich, T. Gajownik , C. Serzysko, B. Sekulski,Infos 1b

   Pearson

   j. niemiecki

   N. Drabich, T. Gajownik,  B. SekulskiInfos 2a

   Pearson

   j. niemiecki

   A. Jarząbek, D. KoperMotive 2WSiP
   historiaR. Dolecki, K. Gutowski, J. SmoleńskiPo prostu historia

   WSiP

   wiedza o społeczeństwie

   A. JanickiW centrum uwagiNowa Era
   geografiaR. Uliszak, K. WiedermannOblicza geografii – zakres podstawowy

   Nowa Era

   biologia

   E. Bonar, W. Krzeszowiec, S. CzachorowskiBiologia na czasieNowa Era
   biologia – RW. Lewiński, J. Prokop, G. SkirmunttBiologia 1, 2

   OPERON

   chemia

   R. Hassa, A. Mrzigod, J. MrzigodTo jest Chemia. Zakres podstawowy + karty pracy ucznia

   Nowa Era

   fizyka

   M. Braun, W. Śliwa

   Odkryć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

   Zakres podstawowy

   Nowa Era

   matematyka

   M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda

   Matematyka. Podręcznik do liceów i techników klasa 1.

   Zakres podstawowy i rozszerzony

   Pazdro

   informatyka

   A. GawełekInformatyka, zakres podstawowy, Odkrywamy na nowo,

   Operon

   Edukacja dla bezpieczeństwa

   B. Breitkopf, M. CieślaZeszyt ćwiczeń, Po prostu EDB.WSiP

   Podstawy

   Przedsiębiorczości

   Z. Makieła, T. RachwałPodstawy przedsiębiorczości

   Nowa Era

   religia

   (red.) ks. prof. J. Szpet, D. Jackowiak

   Moje miejsce w Kościele

   Wydawnictwo

   Święty   Wojciech

  Relacja z ubiegłorocznych "drzwi otwartych"

  Wyniki matur 2016

  j. polski- LO W-w
  j. polski - LO nr XII
  j. angielski - LO W-w
  j. angielski - LO nr XII
  matematyka - LO W-w
  matematyka - LO nr XII
  historia - LO W-w
  historia - LO nr XII
  wos - LO W-w
  wos - LO nr XII
  geografia - LO W-w
  geografia - LO nr XII

  Wyniki matur 2015

  j. polski - LO W-w
  j. polski - LO nr XII
  j. angielski - LO W-w
  j. angielski - LO nr XII
  matematyka - LO W-w
  matematyka - LO nr XII

  Dlaczego "Dwunastka"?

  • Poziom

   24 miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy.

  • Poziom

   Najlepsza szkoła humanistyczna na Dolnym Śląsku i jedna z czołowych w przedmiotach matematyczno-przyrodniczych według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (wskaźniki EWD).

  • Szanse

   100% zdawalność matury i bardzo wysoki odsetek przyjętych na studia.

  • Olimpiady

   Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad – 2 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Olimpijskim 2017 Fundacji Polska Edukacja im. KEN.

  • Atmosfera

   Przyjazna atmosfera. Bezpieczna szkoła. Program adaptacyjny dla pierwszoklasistów. Szkolny Doradca Zawodowy.

  • Wymiany

   Wymiany Międzynarodowe z Niemcami, Włochami, Francją.

  Dlaczego "Dwunastka"?

  • Samorząd

   Najlepszy Samorząd Uczniowski – nagrody w latach 2011–2013 oraz 2015/2016 dla Najlepszego Samorządu Uczniowskiego we Wrocławiu.

  • Nauka

   Współpraca z wyższymi uczelniami – patronat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Wydział Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

  • Imprezy

   Organizacja wielu imprez (Ryk, Pyk, Kura, Beania, Międzynarodowy Dzień Kultury, konkursy o zasięgu ogólnopolskim i wrocławskim  np. Ogólnopolski Konkurs na Felieton, Konkurs Napoleoński, Konkurs o Miecz Chrobrego, Dzieli nas pół wieku, Konkurs Translatorski.

  • Sport

   Sukcesy sportowe uczniów m.in. w piłce siatkowej, piłce nożnej, tenisie stołowym, biegach przełajowych.

  • Grupy

   Realizacja zajęć w grupach językowych i przedmiotowych.

  • Lokalizacja

   Szkoła w centrum miasta między placem Jana Pawła II (dawny plac 1. Maja) a Dworcem Świebodzkim.