DZWONKI A
17.50–8.35
28.45–9.30
39.40–10.25
410.40–11.25
511.35–12.20
612.30–13.15
713.35–14.20
814.30–15.15
915.20–16.05
1016.10–16.55
1117.00–17.45
DZWONKI B
17.50–8.25
28.30–9.05
39.10–9.45
410.00–10.35
510.40–11.15
611.20–11.55
712.00–12.35
812.40–13.15
913.20–13.55
1014.00–14.35
11
DZWONKI C
17.50–8.20
28.25–8.55
39.00–9.30
49.35–10.05
510.20–10.50
610.55–11.25
711.30–12.00
812.05–12.35
912.40–13.10
1013.15–13.45
11

Zestawy podręczników na rok 2016/2017

Użyteczne

 • Rozpoczęcie roku szkolnego.

  1 września 2016 r.
  Spotkanie z rodzicami.

  7 września 2016 r.

  Jubileusz 60-lecia szkoły

  23 września 2016 r.

  Jubileuszowy zjazd absolwentów

  24 września 2016 r.

  Spotkanie z rodzicami ( tylko kl. I).

  12 października 2016 r.

  Dzień Edukacji Narodowej

  14 października 2016r.

  Spotkanie z rodzicami

  16 listopada 2016 r.

  Egzaminy semestralne.

  1420 grudnia 2016 r.

  Zimowa przerwa świąteczna.

  23 grudnia 2016 r. – 1 stycznia 2017 r.

  Klasyfikacja- I semestr.

  16  stycznia 2017 r.

  Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna .

  17 stycznia 2017 r.

  Spotkanie z rodzicami.

  18 stycznia 2017 r.

  Ferie zimowe

  1324 lutego 2017 r.

  Spotkanie z rodzicami.

  22 marca 2017 r.
  Wiosenna przerwa świąteczna

  13–18 kwietnia 2017 r.

  Klasyfikacja kl. III.

  25 kwietnia 2017 r.

  Rada Pedagogiczna- klasyfikacyjna kl. III.

  26 kwietnia 2017 r.

  Dzień Olimpijczyka

  26 kwietnia 2017 r.

  Zakończenie roku szkolnego dla klas III.

  28 kwietnia 2017 r.
  Egzamin maturalny w sesji wiosennej.

  422 maja 2017 r.

  Spotkanie z rodzicami.

  17 maja 2017 r.
  Egzaminy semestralne.

  22-25 maja 2017 r.

  Klasyfikacja klas I, II.

  19 czerwca 2017 r.
  Rada Pedagogiczna –klasyfikacyjna.

  20 czerwca 2017 r.

  Zakończenie roku szkolnego.

  23 czerwca 2017 r.

  Dni wolne od zajęć lekcyjnych

  31 października 2016r. /za 24.09.2016r. /

  2 maja 2017r. /za 10.12.2016r./

  4,5,8 maja 2017 r.

  kalendarz roku szkolnego – plik do pobrania pdf

 • Każdorazowo prosimy o potwierdzenie chęci skorzystania z konsultacji indywidualnie u nauczyciela.

  Pobierz dokument (PDF, 196KB)

   

 • LekcjaWersja A (45′)Wersja B (35′)Wersja C (30′)
  17.50–8.357.50–8.257.50–8.20
  28.45–9.308.30–9.058.25–8.55
  39.40–10.259.10–9.459.00–9.30
  410.40–11.2510.00–10.359.35–10.05
  511.35–12.2010.40–11.1510.20–10.50
  612.30–13.1511.20–11.5510.55–11.25
  713.35–14.2012.00–12.3511.30–12.00
  814.30–15.1512.40–13.1512.05–12.35
  915.20–16.0513.20–13.5512.40–13.10
  1016.10–16.5514.00–14.3513.15–13.45
  1117.00–17.45

   

 • 1. Duplikaty są wydawane na pisemną prośbę ucznia/rodzica do Dyrektora szkoły,
  którą składa się w sekretariacie szkolnych na określonym formularzu (do obejrzenia i pobrania poniżej).
  2. Duplikaty są wydawane odpłatnie. Aby uzyskać duplikat legitymacji lub świadectwa, należy wnieść opłatę na konto szkoły w wysokości:
  9.00 zł za duplikat legitymacji szkolnej;
  26.00 zł za duplikat świadectwa.
  Nr konta szkoły: 32 1020 5226 0000 6502 0416 1527
  W tytule opłaty/przelewu należy wpisać:
  opłata za wydanie duplikatu legitymacji/świadectwa ucznia… (imię i nazwisko ucznia).
  Potwierdzenie opłaty należy dostarczyć do sekretariatu wraz z wnioskiem.
  3. Do wniosku o duplikat legitymacji szkolnej należy dołączyć podpisane jedno zdjęcie
  o wymiarach 30 x 42 mm.
  4. Odbiór duplikatu możliwy jest w sekretariacie szkoły w terminie:
  7 dni w przypadku legitymacji;
  14 dni w przypadku świadectw.
  jeżeli złożony wniosek zawiera wymagane i kompletne informacje,
  wszystkie konieczne załączniki, podpis osoby składającej wniosek.
  5. Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.

Dla maturzysty

 • Kalendarz egzaminu maturalnego w terminie głównym 2017r.

  Część pisemna egzaminu maturalnego
  MAJGodzina 9:00Godzina 14:00
  4czwartekjęzyk polski – pp ①język polski – pr ①
  5piątekmatematyka– ppwiedza o tańcu – pp
  wiedza o tańcu – pr
  6, 7 – sobota, niedziela
   8 poniedziałek język angielski – pp język angielski – pr
  język angielski – dj①
  9wtorekmatematyka – prjęzyk łaciński i kultura antyczna – pp
  język łaciński i kultura antyczna – pr
  10środawiedza o społeczeństwie – pp
  wiedza o społeczeństwie – pr
  informatyka – pp
  informatyka – pr
  11czwartekjęzyk niemiecki – ppjęzyk niemiecki – pr
  język niemiecki – dj①
  12piątekbiologia – pp
  biologia – pr
  filozofia – pp
  filozofia- pr
  13, 14 – sobota, niedziela
  15poniedziałekhistoria – pp
  historia – pr
  historia sztuki– pp
  historia sztuki- pr
  16wtorekchemia – pp
  chemia – pr
  geografia – pp
  geografia– pr
  17środa języka rosyjski – pp języka rosyjski – pr
  języka rosyjski – dj①
  18czwartek fizyka i astronomia – pp
  fizyka i astronomia / fizyka – pr
   historia muzyki – pp
  historia muzyki – pr
  19piątek języka francuski – pp języka francuski – pr
  języka francuski – dj①
  20, 21 – sobota, niedziela
  22poniedziałek języka hiszpański – pp języka hiszpański – pr
  języka hiszpański – dj
  23wtorek język włoski – pp język właski – pr
  język włoski – dj
  24środajęzyki mniejszości narodowych – pp
  język kaszubski – pp
  język kaszubski – pr
  język łemkowski – pp
  język łemkowski – pr
  języki mniejszości narodowych – pr
  godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pp)②
  godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
  godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
  godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
  godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②
  godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów klas dwujęzycznych (pr)②

  ① pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

  ② Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

  Część ustna egzaminu maturalnego
  od 4 do 26 majajęzyk polski (prezentacja – formuła do 2014), języki mniejszości narodowych (prezentacja), języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubskiEgzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych.
  od 8 do 20 maja
  (oprócz 14 maja)
  język polski (wypowiedź – formuła od 2015), języki mniejszości narodowych (wypowiedź)

  Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 30 czerwca 2017 r. Termin wydania świadectw. aneksów i informacji o wynikach: 30 czerwca 2017 r.).

  Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym

  1Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9.00
  2Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015) – 23–25 sierpnia 2017 r.

  Matura poprawkowa jest dla zdających egzamin, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

  Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 11 sierpnia 2017 r.

  Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 12 września 2017 r. Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 12 września 2017 r.

  Opracowane na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Pomoc socjalna

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  Stypendium o charakterze socjalnym. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o pomoc w roku szkolnym 2015/2016 nie może być większa niż 514 zł/ os. w rodzinie.

  Przy ustalaniu prawa do stypendium nie wlicza się do dochodu  kwot z programu 500+.  Stypendium szkolne wypłacane jest w kilku transzach na  podstawie faktur potwierdzających poniesione wydatki wg katalogu wydatków kwalifikowanych.

  wnioski należy składać na drukach MOPS do 15 września 2016 w dziale świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32 we Wrocławiu

   

  http://www.wroclaw.pl/stypendia-szkolne

   

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  Pomoc realizowana poprzez zwrot poniesionych wydatków na CELE EDUKACYJNE świadczona uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego takiego jak:

  • śmierć rodzica lub prawnego opiekuna
  • klęska żywiołowa
  • wydatki związane z długotrwałą chorobą (ucznia, czy w rodzinie)
  • innych, szczególnych okoliczności

  bezterminowo, do 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia. Wnioski należy składać na drukach MOPS w dziale świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Hubskiej 30/32 we Wrocławiu.

   

  http://www.mops.wroclaw.pl/328-pomoc-materialna-dla-uczniow-o-charakterze-socjalnym

   

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej

  W roku szkolnym 2016/2017 wyprawka przysługuje uczniom, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Wnioski należy składać na druku wniosku  do 07.09.2016 do Dyrektora Szkoły.

   

  http://www.wroclaw.pl/wyprawka-szkolna-zasady-finansowania-i-druki-wnioskow-dla-rodzicow