Dokumenty szkolne

Wniosek o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

Wniosek o zwolnienie ucznia z zajęć szkolnych

Procedura wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, karty rowerowej/motorowerowej

 • 1. Duplikaty są wydawane na pisemną prośbę ucznia/rodzica do Dyrektora szkoły,
  którą składa się w sekretariacie szkolnych na określonym formularzu (do obejrzenia i pobrania poniżej).
  2. Duplikaty są wydawane odpłatnie. Aby uzyskać duplikat legitymacji lub świadectwa, należy wnieść opłatę na konto szkoły w wysokości:
  9.00 zł za duplikat legitymacji szkolnej;
  26.00 zł za duplikat świadectwa.
  Nr konta szkoły: 32 1020 5226 0000 6502 0416 1527
  W tytule opłaty/przelewu należy wpisać:
  opłata za wydanie duplikatu legitymacji/świadectwa ucznia… (imię i nazwisko ucznia).
  Potwierdzenie opłaty należy dostarczyć do sekretariatu wraz z wnioskiem.
  3. Do wniosku o duplikat legitymacji szkolnej należy dołączyć podpisane jedno zdjęcie
  o wymiarach 30 x 42 mm.
  4. Odbiór duplikatu możliwy jest w sekretariacie szkoły w terminie:
  7 dni w przypadku legitymacji;
  14 dni w przypadku świadectw.
  jeżeli złożony wniosek zawiera wymagane i kompletne informacje,
  wszystkie konieczne załączniki, podpis osoby składającej wniosek.
  5. Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.

Wniosek o wydanie legitymacji szkolnej dla ucznia

Wniosek o wydanie duplikatu świadectwa ucznia