Dyrekcja Szkoły

Wicedyrektor

Dyrekcja Szkoły

Agnieszka Wrońska

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Tytuł magistra filologii angielskiej. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.

Nagrody: Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2012r. Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta w 2014r. oraz Nagrodą Dyrektora w latach 2000/2004/ 2006/2010/2013 r.

Klasy wychowawcze: klasa F, rocznik 2002-2005.

Inne: W LO nr XII od 1999 r. W międzyczasie przewodnicząca Zespołu Języków Obcych oraz Komisji Rekrutacyjnej. Od 2007 r. Wicedyrektor Szkoły.

Wdrożyła elektroniczny system monitorowania postępów i frekwencji uczniów w szkole. W codziennej pracy stosuje nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwiające wgląd w bieżącą sytuację w szkole. Promuje ciekawe i nowatorskie rozwiązania dydaktyczne i scenariusze zajęć lekcyjnych wdrażane w szkole.

Odpowiedzialna za „dzień codzienny” w Szkole.

telefon: 071 359 37 73 w.25

email: awronska@lo12.wroc.pl

 

Dyrektor

Dyrekcja Szkoły

dr Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany, profesor oświaty.

Wykształcenie: Tytuł doktora nauk humanistycznych. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w Międzynarodowym programie „Smart”.

Nagrody: Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniona Nagrodą Ministra Edukacji w 2009r.; Nagrodą Kuratora w latach 1992, 1995, 1998, 2005 oraz Nagrodą Prezydenta Miasta w latach 1996 i 2008.

Publikacje: Autorka 33. publikacji i artykułów w czasopismach naukowych z zakresu demografii historycznej i dydaktyki historii.

Klasy wychowawcze: IVC (1991 r.) Jedyne wychowawstwo pozostało brzemienne w skutkach – na pamiątkę został jamnik.

Inne: W LO nr XII od 1986r. W latach 1990–1992 pełniła w szkole funkcję wicedyrektora LO nr XII. Od 1992r. Dyrektor Szkoły.

Brała udział w programach NOWA MATURA i „SMART”, przygotowujących nowy system egzaminacyjny w Polsce. Jest ekspertem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. W latach 1994–1999 kierowała zespołem historyków w ramach programu NOWA MATURA. Jest członkinią Stowarzyszenia Nauczycieli Historii.

Podczas jej kadencji w 1998r. LO nr XII przystąpiło do realizacji pilotażowego programu.

Klęskę żywiołową, którą była powódź z 1997r., Pani Dyrektor potrafiła obrócić na korzyść szkoły. Dzięki jej energii i umiejętności pozyskiwania sponsorów (np. Bank Światowy czy Plus GSM) nie tylko usunięto zniszczenia, ale przeprowadzono remont generalny szkoły i podwyższono jej standard.

Mąż – Marek – jest absolwentem LO nr XII.

telefon: 071 359 37 73

email: dordylowska@lo12.wroc.pl

Wicedyrektor

Dyrekcja Szkoły

Agnieszka Bednarska

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie: Tytuł magistra matematyki. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

Nagrody: Nagroda Dyrektora Szkoły 2012 r. oraz 2015 r.

Przeprowadzone projekty:
1) 1998-2017 – szkolny koordynator Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Alfik”
2) 1998-2017 – szkolny koordynator Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”
3) 2006 – sesja naukowa pod patronatem Politechniki Wrocławskiej „Dzień liczby”
4) 2007 – szkolny konkurs „Bryła platońska”
5) 2008 – szkolny konkurs „Prezentacja o liczbie”
6) 2017,2018 – szkolny „Dzień liczby Pi”
7) 2009-2013 – Spotkania Polskiego Towarzystwa Matematycznego
8) 2012-nadal – koordynator szkolnego EWD – prowadzenie corocznych szkoleń dla wychowawców, tworzenie zestawień wyników egzaminów gimnazjalnych, sprawdzianów semestralnych oraz próbnych matur
9) 2017-2018 – przewodniczenie Szkolnemu Zespołowi ds. Bezpieczeństwa, współautorstwo programu dot. bezpieczeństwa w szkole
10 ) 2004-2009 i 2013-nadal – członkostwo w Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej.

Współautorka projektów edukacyjnych:
1) 2004-2012 – realizacja programu promującego ideę niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach – Wrocławska Olimpiada Pierwszej Pomocy finansowana przez Urząd Miejski Wrocławia
2) 2009-2010 – przygotowanie projektu współpracy z niemieckim stowarzyszeniem CAPUS OF EXCELLENCE
3) 2011-2012 – współorganizator szkolnego projektu „Matura nie tylko po to by zdać”
4) 2013-2017 – współpraca z Uniwersytetem Wrocławskim celem wprowadzenia projektu dla szkół ponadgimnazjalnych  „Matma nie gryzie”.

Wychowawstwo E (2010-2013), D (2014-2017)

Odpowiedzialna za „dzień codzienny” w Szkole.