Historia szkoły

 • 1864

  Powstanie Stadtische Mittelschule

  Powstanie Stadtische Mittelschule

  Historia budynku naszej szkoły liczy ponad 100 lat. Jej początki sięgają drugiej połowy XIX w. a ściślej 1864 roku, kiedy to przy ulicy Podwale 20 powstała szkoła miejska.

 • 1868

  Stadtische Evangelische Mittelschule

  Szkoła kilkukrotnie zmieniała nazwę – wielowyznaniowy charakter budowanej szkoły spowodował konflikt władz miasta z centralnymi władzami oświatowymi Prus.

 • 1871

  Stadtische I Evangelische Mittelschule

 • 1875

  Evangelische Hóhere Blirgerschule

 • 1893

  Evangelische Realschule I

 • 1929

  Evangelische Oberrealschule am Nikolaitor

 • 1934

  Adolf Hitler – Schule – Stadtische Oberschule fur Jungen

 • 1956

  Powstanie XII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu

 • 1956

  Pierwszy Dyrektor Szkoły - Czesław Mościcki

  Pierwszy Dyrektor Szkoły - Czesław Mościcki
 • 1959

  Pierwsza Matura w LO XII

 • 1960

  Szkoła otrzymuje patrona - Bolesława Chrobrego

  Szkoła otrzymuje patrona - Bolesława Chrobrego
 • 1961

  Powstaje hymn szkoły

  Hymn szkoły – otrzymaliśmy w prezencie od śląskiej poetki Amelii Ireny Hanzlówny w 1963r. Muzykę skomponował Maksym Bytomski. Hymn stał się tłem wszystkich szkolnych uroczystości.

  Nad rzeką miła nad Odrą
  Piękny Wrocław nasz
  Wydobyty z pożaru gród
  Dziś młodości mej dom i kwiat
  Chrobrego młodzież, Chrobrego pieśni
  Niesie w szczęśliwy wiek,
  Czas – kronikarz meldunek zda,
  Że spokojny odrzański brzeg.
  Chrobrego młodzież, Chrobrego wzorem
  Nauka, praca, pieśń
  Imię szkoły z honorem nam
  Coraz wyżej, wyżej nieść.

 • 1966

  Szkoła otrzymuje sztandar

  Szkoła otrzymuje sztandar
 • 1982

  Objęcie stanowiska Dyrektora Szkoły - Ryszard Nych

  Objęcie stanowiska Dyrektora Szkoły - Ryszard Nych
 • 1987

  Objęcie stanowiska Dyrektora Szkoły - Bronisława Violetta Łozowicka

  Objęcie stanowiska Dyrektora Szkoły - Bronisława Violetta Łozowicka
 • 1992

  Objęcie stanowiska Dyrektora Szkoły Danuta Daszkiewicz Ordyłowska

  Objęcie stanowiska Dyrektora Szkoły Danuta Daszkiewicz Ordyłowska
 • 2016-2017

  Jubileusz 60-lecia szkoły

Bolesław Chrobry

129572250438

Patron XII LO

Bolesław Chrobry (ok. 967-1025), książę Polski od 992 roku, król od 1025 roku, z dynastii Piastów, syn Mieszka I i Dobrawy. Po śmierci ojca w 992 opanował z pomocą swych stronników główne ośrodki państwa polskiego, wygnał z kraju macochę Odę i przyrodnich braci. Mimo iż Oda miała możnych krewnych w Niemczech, nie uzyskała pomocy, ponieważ Bolesław Chrobry miał poparcie cesarza Ottona III i jego otoczenia (wspierał cesarza w wyprawach na pogańskich Wieletów). W 997 roku zorganizował wyprawę misyjną biskupa czeskiego Wojciecha na tereny zamieszkane przez Prusów. Po męczeńskiej śmierci biskupa zaprzyjaźniony z nim ceszarz Otton III odbył w 1000 roku pielgrzymkę do Gniezna.

Na zjeździe ogłoszono utworzenie samodzielnej polskiej metropolii kościelnej w Gnieźnie, której podlegały nowo założone biskupstwa w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu.

Bolesław Chrobry został zwolniony z obowiązku płacenia trybutu cesarzowi. W 1002-1018 toczył zwycięskie wojny z królem Henrykiem II. Zajął Morawy, odzyskał Milsko i Łużyce. W 1003 roku, korzystając z wewnętrznych niepokojów w Czechach Bolesław Chrobry opanował Pragę i na krótko został wyniesiony na tron czeski.; stało się to pretekstem do wojny Polski z cesarstwem.Henryk II wkroczył w 1004 roku do Czech i powszechne powstanie ludności niezadowolonej z polskich rządów zmusiło Bolesława Chrobrego do opuszczenia Czech.W 1018 roku Bolesław Chrobry podjął wyprawy na Ruś, rozbił wojska Jarosława Mądrego nag Bugiem i opanował Kijów, gdzie osadził na tronie książęcym swego zięcia świętopełka.W drodze powrotnej zajął i przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie. Po śmierci Henryka II Bolesław Chrobry uzyskał zgodę papiestwa na koronację, do której doszło w Gnieźnie krótko przed jego śmiercią. Za czasów Bolesława Chrobrego państwo polskie było potęgą polityczną i terytorialną.