Konkurs Napoleoński

130236825853

„W dwieście dziesiątą rocznicę wydarzeń roku 1806”

Organizatorzy

Pomysłodawcą konkursu „Bóg wojny, czy tyran Europy: sprawa polska w czasach napoleońskich”
jest Rafał Szmytka, absolwent Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu.
W II semestrze  roku szkolnego 2015/2016 jego organizacją zajmuje się Koło Naukowe Historyków Wojskowości Uniwersytetu Wrocławskiego oraz LO nr XII które jest organizatorem Konkursu.

Cele konkursu:

®Pogłębianie wiedzy z historii wojskowości i polityki  okresu napoleońskiego

®Wzbogacanie wiedzy o wybitnych postaciach historycznych epoki

®Zainteresowanie młodzieży kulturą i  realiami życia codziennego minionych wieków

Regulamin konkursu:

Etap I szkolny:

Etap I – TEST – 90 minut

Limit punktów uprawniający do wzięcia udziału w finale  indywidualnym będzie ustalany po sprawdzeniu  przez  Komisję testów. Komisja w terminie do 31 marca 2016 r.przekazuje wyniki punktowe
oraz ogłasza listę uczestników finału.

Etap II – finał indywidualny

Etap II ma na celu  wyłonienie najlepszych znawców historii epoki napoleońskiej.
Finaliści podczas eliminacji finałowych rozwiążą test kwalifikujący do ścisłego finału
a następnie odpowiadać będą na przygotowane pytania przed Komisją Konkursową.

Terminy:

Zgłoszenia udziału w konkursie – do 29 lutego 2016
(do nauczycieli historii lub bezpośrednio do prof. Anny Skubisz )

Etap I – 11  marca  2016 r.  piątek)

Etap II – 22 kwietnia 2016 r. (piątek) –
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu finału konkursu

ZAKRES MATERIAŁU min.

·Przyczyny, przebieg i konsekwencje wydarzeń lat 1799–1815

WIEDZA OGÓLNA:

·sytuacja międzynarodowa epoki napoleońskiej
·sposoby prowadzenie walki – strategia taktyka, militaria, uzbrojenie, wojny, kampanie, bitwy, plany bitew.
·najważniejsze daty dzienne
·monarchowie, politycy, żołnierze
·lata 1799–1815 – wydarzenia i ich konsekwencje

LITERATURA GŁÓWNA

1. Bielecki R. „Encyklopedia Wojen Napoleońskich”, Wydawnictwo TRIO

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Wielcy generałowie wojen napoleońskich, Andrew Uffindell, Dom Wydawniczy Rebis
Wielka Armia Napoleona na Śląsku 1806–1808, Patrycjusz Malicki, wydawnictwo WAW
200 dni Napoleona. Od Pułtuska do Tylży 1806–1807, praca zbiorowa Wydawnictwo:
Przedsiębiorstwo Wydawnicze „Rzeczpospolita” S.A.