Konkurs Translatorski

REGULAMIN
VII EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO
KONKURSU TRANSLATORSKIEGO

Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  (Dz.U.z 2002r. Nr13, poz.125.).

Organizator:
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego,
pl. Orląt Lwowskich 2a we Wrocławiu;

Koordynatorki:
Diana Gawinecka (nauczycielka języka polskiego w LO nr XII)
i Arleta Łuczak (nauczycielka języka niemieckiego w LO nr XII)

Patronat:
Biblioteka Austriacka we Wrocławiu

Sponsorzy:
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia,
Goethe – Instytut w Krakowie,
Biblioteka Austriacka we Wrocławiu,
LO Nr XII we Wrocławiu;

Odbiorcy:
Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich z klas I-III.
Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech uczestników.

Zagadnienia ogólne:
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani poezją niemiecką i polską oraz literaturą, z zacięciem translatorskim. Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacyjnego i gali finałowej. Uczestnicy wytypowani przez szkoły (max 3 osoby) mają za zadanie przetłumaczenie jednego utworu poety niemieckojęzycznego na język polski i jednego utworu poety polskiego na język niemiecki. Konkurs odbędzie się w LO Nr XII dnia 17 listopada 2016 r. (czwartek) o godzinie 9.00. Następnie jury oceni prace i wytypuje finalistów, którzy zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na uroczystą galę z wręczeniem nagród, która będzie mieć miejsce dnia 5 grudnia 2016 r. (poniedziałek) w LO Nr XII we Wrocławiu. Informacje o konkursie : regulamin, formularz zgłoszeniowy i zgody na  przetwarzanie danych osobowych oraz wyniki zostaną  opublikowane na stronie internetowej LO Nr XII: www.lo12.wroc.pl.

Wymagania:
Uczniowie wytypowani przez szkoły zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i zgody na przetwarzanie danych osobowych  (dostępnych na stronie internetowej szkoły i dołączonych do regulaminu)

oraz przesłania ich do dnia 10 listopada 2016r. na adres szkoły: LO Nr XII im. Bolesława Chrobrego pl. Orląt Lwowskich 2a, 53 – 605 Wrocław lub na adres mailowy konkursu: konkurstranslatorski@wp.pl

Cele konkursu:
Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych języka niemieckiego i polskiego oraz   poezji niemieckojęzycznej i polskiej, a także doskonalenie umiejętności przekładu i bogacenie słownictwa, jak też rozwijanie wrażliwości na poezję, motywowanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy, kształtowanie postawy otwartości i tolerancji na świecie, rozbudzanie zainteresowań krajami niemieckojęzycznymi.

Kontakt:
tel.(sekretariat szkoły) 713593773, tel. (pokój nauczycielski) 713594050
Diana Gawinecka, Arleta Łuczak

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH