Międzyszkolny Konkurs Recytatorski

LOGOkonkursrecytatorski

REGULAMIN

 II MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Subtelna prawda Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej

Organizator: Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego, pl. Orląt Lwowskich 2a we Wrocławiu;

Odbiorcy: Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klas I-III; Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech uczestników.

Zagadnienia ogólne: Międzyszkolny Konkurs Recytatorski koordynowany jest przez nauczycielki bibliotekarki: Katarzynę Kocińską, Małgorzatę Zych i nauczycielkę języka polskiego: Dianę Gawinecką z LO Nr XII we Wrocławiu.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani poezją Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej oraz recytacją.

Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.z 2002r. Nr13, poz.125.).

Konkurs odbędzie się 21 X 2016 r. (piątek) w klubie szkolnym  LO XII im. B. Chrobrego we Wrocławiu.

Konkurs polega na recytacji wybranego wiersza Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej lub wykonaniu wokalnym wiersza tej poetki.

Następnie jury kierując się  kryterium: odpowiedniego doboru utworu, jego interpretacji, odpowiedniej dykcji i gestów zaprezentowanych przez uczestnika wytypuje zwycięzców.

Wymagania: Uczniowie wytypowani przez szkoły zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (wraz z tytułem wiersza i formą prezentacji-recytacja lub śpiew) oraz  zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępnych  na stronie internetowej szkoły i dołączonych do regulaminu) oraz  przesłania ich do dnia 17 X  2016  na adres szkoły: LO Nr XII im.  Bolesława Chrobrego pl. Orląt Lwowskich 2a, 53 – 605 Wrocław lub na adres mailowy konkursu: konkursrecytatorski12@wp.pl

Cele konkursu:
Propagowanie wśród uczniów twórczości Marii Pawlikowskiej –  Jasnorzewskiej;
Propagowanie czytelnictwa;
Rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów;
Bogacenie słownictwa;
Propagowanie zamierającej sztuki recytacji;
Umożliwienie zrealizowania przez uczniów ich talentów i możliwość ich zaprezentowania w szerszym gronie;
Rozwijanie wrażliwości na poezję;
Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy;

 

                                                                          Diana Gawinecka, Katarzyna Kocińska, Małgorzata Zych

Pliki do pobrania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia i opiekuna

formularz zgłoszeniowy

Zobacz też:

I Międzyszkolny Konkurs Recytatorski