Zapomni Rossiju/ Zapamiętaj Rosję

KONKURS ZAPOMNI ROSSIJU/ ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ

Szanowni Państwo,  z uwagi na liczne zapytania oraz sugestie dotyczące terminu testu językowo-realioznawczego uprzejmie informujemy, że zostaje on przeniesiony z 31 października na 4 listopada 2016r. Sugerowana godzina rozpoczęcia testu jak i wszystkie pozostałe terminy nie ulegają zmianie.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 604 113 169
Agata Skaczyło, Katarzyna Zasada – organizatorki konkursu

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
ZAPOMNI ROSSIJU/ ZAPAMIĘTAJ ROSJĘ

Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Rosją – jej językiem, kulturą, historią itp.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 1–3 gimnazjów i klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych.

§ 1
Uczestnicy konkursu

Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

§ 2
Zgłoszenie do konkursu

Warunkiem przystąpienia szkoły do konkursu jest wypełnienie przez zespoły 2-osobowe (jedna osoba przystąpi do wypełniania testu językowo-realioznawczego; druga – będzie odpowiedzialna za działanie artystyczne – od tej osoby nie jest wymagana znajomość języka rosyjskiego) karty zgłoszeniowej
(dowolna liczba drużyn z każdej szkoły), opieczętowanie jej i wysłanie pod adres:
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 2a,
53-605 Wrocław w terminie do 10.10.2016 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednocześnie wyrażeniem zgody dyrektora, nauczycieli i rodziców uczniów  na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z przebiegiem konkursu (podpis na karcie zgłoszeniowej – uczeń, którego rodzice nie złożyli oświadczenia, nie może uczestniczyć w konkursie.

Konkurs realizowany jest poprzez metodę projektu multimedialnego i wymaga od uczniów wykazania się umiejętnościami interdyscyplinarnymi.

Konkurs składa się z dwóch kategorii stałych:

 1. a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY
  (w języku polskim – część realioznawcza i języku rosyjskim – część językowa);
 2. b) DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE;

którym corocznie przypisywane będą określone tematy.

W roku szkolnym 2016/2017 tematami są:

 1. a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY – zakres leksykalno-gramatyczny podstawy programowej z języka rosyjskiego (odpowiednio: gimnazjum/ szkoła ponadgimnazjalna) oraz znajomość lektur.
 2. b) DZIAŁANIE ARTYSTYCZNE – stworzenie filmu promocyjnego/reklamującego własne miasto (wszelkie słowa/wypowiedzi w filmie w języku rosyjskim) – inspirowanego słowami Aleksandra Puszkina:

Cóż tobie imię moje powie?
Umrze jak smutny poszum fali,
Co pluśnie w brzeg i zmilknie w dali,
jak nocą głuchą dźwięk w dąbrowie,

(…)

Lecz gdy ci będzie smutno – wspomnij,
Wymów je szeptem jak niczyje
I powiedz: ktoś pamięta o mnie,
Jest w świecie serce, w którym żyję.

 

Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.

(…)

Но в день печали, в тишине,
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я…

Film video w formacie mp4 lub avi nie może przekraczać długości 3 minut.

Realizacje kategorii b) należy wysłać mailem (jako link do pobrania) pod adres zapomnirossiju@gmail.com do dnia 10.11.2016 r. Po zakończeniu konkursu filmy zostaną one umieszczone na stronie internetowej LO nr XII oraz na facebookowej stronie konkursu.

Kategoria a) TEST JĘZYKOWO-REALIOZNAWCZY odbędzie się w szkołach macierzystych dnia 31.10.2016 r. Testy wraz z kluczem odpowiedzi zostaną przesłane opiekunom drużyn mailem najpóźniej 27.10.2016 r. Opiekunowie odpowiedzialni są za prawidłowe przeprowadzenie testu. 45-minutowy test powinien rozpocząć się o godz. 12.00 – test pisze jedna osoba z drużyny. Po zakończeniu testu i jego sprawdzeniu Opiekunowie wysyłają drogą mailową (pod adres zapomnirossiju@gmail.com)
liczbę zdobytych punktów – do dnia 07.11.2016 r.

§ 3
Komisja

 1. Dyrektor LO nr XII we Wrocławiu powołuje komisję konkursową.
 2. Do zadań komisji należy:
  * ocena prac uczestników konkursu;
  * wyłonienie finalistów i laureatów konkursu.
 3. Decyzja komisji, dotycząca wyłonienia finalistów i laureatów, jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 4
Zasady konkursu

 1. Konkurs jest jednoetapowy (składający się z dwóch kategorii).

§ 5
Wyniki konkursu

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali w dniu 25.11.2016 r.
 2. Laureaci i finaliści zostaną powiadomieni mailowo o miejscu i dacie gali. Informacje te będą również dostępne na stronie internetowej konkursu (http://www.lo12.wroc.pl) oraz na Facebooku.
 3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane uczestnikom gali i wyróżnione nagrodami rzeczowymi.

LEKTURY:

* Podręczniki szkolne (historia, język polski, geografia, biologia).

* Jan Tomkowski, Literatura powszechna według Jana Tomkowskiego, Warszawa 2000,
s. 174–195, 258–273.

*Historia literatury światowej XX wiek – poezja, red. Marian Szulc, Kraków 2005, s. 5–16,  213–276.

* Historia literatury światowej pozytywizm, realizm, red. Marian Szulc, Kraków 2005, s. 175–270.

Gdyby ktoś z Państwa miał kłopoty z dotarciem do lektur, zapraszamy do skorzystania ze skanów:

https://www.sendspace.com/filegroup/Dm0bTwxq5VSbMJJVlcaBiQkKBwGhduZx

UWAGA!
W odpowiedzi na Państwa zapytania oraz prośby wielu nauczycieli dot. testu – odpowiadamy, że test rozwiązuje jedna osoba – wprowadziliśmy to udogodnienie na prośbę zgłaszających się drużyn – niektórym nauczycielom trudno było znaleźć dwie osoby znające język rosyjski, które jednocześnie będą chciały zająć się tzw. działaniem artystycznym. Nie oznacza to jednak twardego/sztywnego podziału w drużynie – jeśli dwie osoby chcą pracować na filmem – nie ma żadnego problemu – natomiast do testu przystępuje jedna.

Zapraszamy na stronę Zapomni Rossiju/ Zapamiętaj Rosję na Facebooku!