Rada Szkoły

Rada Szkoły przy LO nr XII działa na mocy ustawy z dn. 7.09.1991 r. od roku szkonego 1992/1993. Składa się ona z 15. członków reprezentujących w równej części rodziców, nauczycieli i uczniów. Celem Rady Szkoły jest pomoc w poprawie (doskonaleniu) pracy szkoły oraz, co bardzo ważne, pomoc materialna dla uczniów. Dofinansowuje również klasowe wycieczki, nagrody w konkursach i rozmaite imprezy organizowane przez szkołę.

Kadencje członków Rady Szkoły trwają 3 lata. Obecna Rada została wybrana na lata 2017-2020.

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2018/2019:
Uczniowie:
Stoppel Jan
Balicka Barbara
Starula Klaudia
Babiński Bartłomiej
Sobieszak Bartłomiej

Nauczyciele:
Winiarska Anna
Promna-Baj Ewa – zastępca przewodniczącego
Skaczyło Agata
Jaskólski Zdzisław
Bańska Jadwiga

Rodzice:
Głogowska Urszula
Marchewka Robert
Kamiński Grzegorz
Piotrowska Monika
Sławuski Jakub – przewodniczący

Adres mailowy: radaszkolyloxii@gmail.com

Nowy numer rachunku Rady Szkoły, na który można dokonywać wpłat:
Bank Zachodni 29-1090-2516-0000-0001-2277-2210