Rada Szkoły

Rada Szkoły przy LO nr XII działa na mocy ustawy z dn. 7.09.1991 r. od roku szkonego 1992/1993. Składa się ona z 15. członków reprezentujących w równej części rodziców, nauczycieli i uczniów. Celem Rady Szkoły jest pomoc w poprawie (doskonaleniu) pracy szkoły oraz, co bardzo ważne, pomoc materialna dla uczniów. Dofinansowuje również klasowe wycieczki, nagrody w konkursach i rozmaite imprezy organizowane przez szkołę.

Kadencje członków Rady Szkoły trwają:
rodziców i uczniów: 1 rok;
nauczycieli: 2 lata.

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2016/2017:
Rodzice:
Jakub Sławski – Przewodniczący Rady Szkoły,
Aldona Wójcik,
Marek Nowicki,
Roman Mielnik,
Ewa Morisson

Nauczyciele:
p. Ewa Promna-Baj – Wiceprzewodnicząca Rady Szkoły,
p. Katarzyna Zasada,
p. Agata Skaczyło,
p. Anna Winiarska,
p. Zdzisław Jaskólski.

Uczniowie:
Małgorzata Wychowaniec – Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego,
Martyna Bojko,
Marcin Bielski,
Krystian Kupiec-Przyszlak

Adres mailowy: radaszkolyloxii@gmail.com

Nowy numer rachunku Rady Szkoły, na który można dokonywać wpłat:
Bank Zachodni 29-1090-2516-0000-0001-2277-2210