Wymiany międzynarodowe

20 lat temu prof. Jadwiga Bańska z naszej Szkoły i Klaus Melcher z Tulla-Realschule w Kehl  zapoczątkowali “dwunastkową” tradycję wymian międzynarodowych. Dzisiaj nasza Szkoła prowadzi wymiany międzynarodowe (z Holandią, Izraelem, Niemcami, Francją, Ukrainą i Włochami), których celem jest zwiększenie kompetencji językowych uczniów oraz poznanie przez nich kultury, historii,  a także systemów szkolnych innych krajów.

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi zakładkami działu!