Goście z Poitiers

W dniach 16.-24.06.2017 gościliśmy w naszej szkole delegację uczniów z francuskiego liceum – Pilote Innovant International z Poitiers. Jest to kontynuacja projektu wymian między naszymi szkołami rozpoczętego w 2008 roku. Tematem tegorocznego spotkania była interkulturowość, a głównym celem pogłębienie kompetencji językowych oraz komunikacyjnych francuskich i polskich uczniów. W trakcie wymiany uczniowie z LP2I mieli okazję […]