WUW - Wieczór Ulubionego Wiersza

W czwartek 27.10. w Klubie szkolnym o godz. 17:00 odbędzie się Wieczór Ulubionego Wiersza (czyli WUW)

KAŻDY WIERSZOLUB JEST MIŁO WIDZIANY!!!

Dzielimy się słowem i jedzeniem, dlatego zachęcamy, żeby w ramach biletu wstępu zabrać ze sobą \"coś na ząb\" - do podzielenia na wspólnym stole.

PROSIMY ZABRAĆ SWÓJ ULUBIONY, WAŻNY DLA WAS WIERSZ!
A   S Z C Z E G Ó L N I E   Z A P R A S Z A M Y   T W Ó R C Ó W   W I E R S Z Y  do zaprezentowania swoich autorskich dzieł! Odwagi! Chcemy Was słuchać!

Wiersz można odczytać, wyrecytować, zaśpiewać, zagrać a nawet zatańczyć. No i oczywiście - wysłuchać.

ZAPRASZAMY!!!
Czwartek 27.10.2016 - godz. 17:00 w Klubie

Ogólnopolski konkurs wiedzy o Europie

Rola konstytucjonalizmu w kształtowaniu demokracji europejskich

Patronat honorowy:
Lidia Geringer de Oedenberg, posłanka do Parlamentu Europejskiego

Regulamin konkursu:
Tematyka konkursu

Zakres stały
Podstawowe informacje dotyczące historii Europy jako organizmu polityczno-historycznego, współpracy w tworzeniu podstaw prawa europejskiego katalogu praw i obowiązków obywatelskich.

Historia powstawania państw narodowych w Europie, etapy kształtowania się świadomości narodowej w poszczególnych krajach europejskich.

"Najważniejsze wydarzenia z historii Polski na tle wydarzeń europejskich."
"Pojęcie konstytucjonalizmu."
"Rozwój pisanych konstytucji w Europie."
"Modele sądowej ochrony konstytucji."
"Rola konstytucji w systemie prawa."
"Obszary życia publicznego regulowane normami konstytucyjnymi."
"Znaczenie konstytucji dla ochrony praw obywatelskich."
"Konstytucjonalizm, a demokracja."

Etap pierwszy przeprowadzany jest przez szkoły, polega na rozwiązaniu testu. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 120 min. Testy, niepoprawione, przekazywane są do Komisji Konkursowej w dniu eliminacji. Limit punktów uprawniający do wzięcia udziału w drugim etapie konkursu wynosi 50%. Komisja w terminie do 20 grudnia 2016 r. przekazuje szkołom wyniki punktowe oraz ogłasza listę uczestników drugiego etapu. W razie wątpliwości istnieje możliwość wglądu do poprawionych prac w siedzibie Komisji Konkursowej.

Etap drugi: polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej na jeden z tematów wynikających z tematu zmiennego tegorocznej edycji konkursu. Uczestnikom II etapu, za pośrednictwem szkół, zostaną przesłane do 20 grudnia 2016 roku (wraz z wynikami I etapu) trzy tematy do wyboru. Prezentacja powinna mieć objętość maksymalnie 20 slajdów. Powinna zawierać treści teoretyczne i odwoływać się do konkretnych przykładów współczesnych i historycznych. Prezentacje mogą być przesłane drogą elektroniczną lub pocztą do 28 lutego 2017 roku. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone do 20 marca 2017 roku.
Etap trzeci:
Składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin ustny, do którego zostanie zakwalifikowanych 10-12 finalistów. Spośród nich wyłonimy 3 uczestników ścisłego finału, którzy odpowiedzą na 3 pytania przed komisją, która ustali ostateczną kolejność.

Zgłoszenie udziału w konkursie - do 30 listopada 2016 r.
Etap I – 9 grudnia 2016 r.
Etap II – termin nadsyłania prac mija 28 lutego 2017 r.
Etap III – 7 kwietnia 2017 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Nagrody:
Główną nagrodą jest sponsorowany wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Pani Poseł Lidii Geringer de Oedenberg. Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego deklaruje przyjęcie laureatów konkursu na studia stacjonarne I stopnia, pod warunkiem przystąpienia do procedury rekrutacyjnej.Fundatorami pozostałych nagród są Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu oraz Dyrekcja Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizatorzy:
Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu
Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego
Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowani współczesnymi problemami współczesnej Europy.

Cele konkursu:
Pogłębienie wiedzy na temat funkcjonowania demokratycznego państwa prawa;
Przypomnienie etapów formowania się państw europejskich, ich ustrojów politycznych;
Zrozumienie okoliczności kształtowania się systemów politycznych i prawnych państw europejskich;
Formowanie się katalogów praw i obowiązków obywatelskich w poszczególnych krajach europejskich;
Poznanie roli konstytucji we współczesnych demokracjach.
Zrozumienie historycznych uwarunkowań zasad działalności współczesnych demokracji europejskich;
Zrozumienie znaczenia prawnej ochrony konstytucji we współczesnych demokracjach.

Literatura dla tematu stałego:
A. Mączak (red.), Historia Europy, Wrocław-Ossolineum 1997.
K. Wojtaszczyk (red.),Wiedza o społeczeństwie.Podręcznik wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony.

Literatura dla tematu zmiennego:
Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych, Wrocław 2010.
Konstytucjonalizm, Od starożytnego Izraela do liberalnego konstytucjonalizmu amerykańskiego,Kraków 2013.
H. Izdebski,Fundamenty współczesnych państw, Warszawa 2007
J. M. Kelly,Historia zachodniej teorii prawa, Kraków 2006.
W. Sadurski,Prawo przed sądem. Studium sądownictwa konstytucyjnego w postkomunistycznych państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2008.
D. Skrzypiński, Władza sądownicza w procesie transformacji polskiego systemu politycznego. Studium politologiczne, Wrocław 2009.

Adres komitetu organizacyjnego:
Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego
Pl. Orląt Lwowskich 2a
53-605 Wrocław
tel/fax (071) 359 37 73, (071) 359 40 50,

Szczegółowe informacje: p. Anna Wąsiel-Alberska, email: aalberska@lo12.wroc.pl

Nasza szkoła bierze udział w programie "Wrocław Koduje 2.0 - Liga Niezwykłych Umysłów".
O programie można przeczytać na stronach
facebook
miasta Wrocław
wrocław - wyborcza

W tym roku na początku października odbyły się kolejne Matematyczne Marsze na Orientację.  Tym razem 3-osobowe drużyny rywalizowały ze sobą w lasach twardogórskich.  W Marszach co roku bierze udział bardzo wiele drużyn i szkół. Tym razem ze wszystkich kategorii (SP, GIM, LO, studenci, nauczyciele i rodzice) łącznie wystartowało  336 patroli z województwa dolnośląskiego - z naszej szkoły 5 partoli uczniowskich i jeden nauczycielski. Najlepsza drużyna LO XII w składzie Bartosz Niedźwiedź, Michał Wilkosz, Szymon Wiśniewski zajęła 15. miejsce na 59 startujących w kategorii LO.
Liceum Ogólnokształcące nr XII jest jednym z organizatorów Matematycznych Marszów na Orientację - przygotowuje Marsze od strony technicznej - teczki dla drużyn.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Fundacji Matematyków Wrocławskich.

Galerie zdjęć są dostępne na stronach
Oleśnica24.com
FMW

Na początku października dzielna ekspedycja naukowa z Dwunastki zdobywała czubek Polski - czyli Półwysep Helski. Byli to uczestnicy Bloku Edukacyjnego "FOKI i inne zwierzęta Bałtyku" z prof. Krystyną Morawską i prof. Łukaszem Iwaniukiem. Mimo arktycznego zimna, huku wiatru i wanien deszczu - dopisywał nam humor godzien wycieczki w tropiki. Bo i Bałtyk - najsłodsze morze świata, jest bardzo egzotyczny. Zamieszkiwany przez niezwykłe, mało znane stwory - zmieraczki, podwoje, garnele, mszywioły...
Faunę bałtycką mieliśmy okazję poznać także od środka (sekcja śledzia...):
1. na zajęciach terenowych i laboratoryjnych w ramach Błękitnej Szkoły - w Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu (dziękujemy Pracownikom UG za fantastyczne zajęcia!)
2. W Fokarium oraz Muzeum Foki i Domu Morświna
3. W Akwarium Gdyńskim
4. W ZOO Wybrzeża - w Gdańsku-Oliwie, gdzie trafiliśmy akurat w obchody Światowego Dnia Zwierząt i nasze uczennice z tej okazji udzieliły parę wywiadów do mediów
Oprócz tego zwiedziliśmy Gdynię i Gdańsk, gdzie obejrzeliśmy wystawę w Europejskim Centrum Solidarności.
Miłą niespodziankę przeżył prof. Ł.Iwaniuk w Domu Morświna, gdzie w muzealnej gablotce odnalazł... własnoręcznie przez siebie wyrzeźbioną  statuetkę przedstawiającą tego rzadkiego walenia. Był to prezent dla nieżyjącego już wybitnego naukowca, założyciela Stacji i Fokarium - prof. Krzysztofa Skóry wręczony na wykładzie w ramach Środowych Spotkań z Przyrodą - cyklu organizowanego przez LO XII, U.Wr. oraz PTPP "pro Natura".
Wyjazd, mimo pogody nieułatwiającej życia, był taki jak powinien - pouczający i radosny. Nauczyciele dziękują uczniom za dobrą postawę, wspólną naukę i zabawę!

 

 

DSC_0449

DSC_0460

DSC_0464

 

Drodzy Nauczyciele! Dziś z okazji Waszego święta chciałabym w imieniu całego Samorządu Uczniowskiego i społeczności szkolnej złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia w podziękowaniu za trud włożony w naszą edukację. Dziękujemy za serce, które wkładacie w tą pracę, za swój prywatny czas, który nie raz nam poświęcacie, za wyrozumiałość i ciągły uśmiech, który przekazujecie nam na każdym kroku. Życzymy jeszcze więcej uśmiechu i pogody ducha na każdy dzień, wytrwałości w dążeniu do obranych celów, sukcesów na polu zawodowym, satysfakcji z wykonywanej pracy, ponieważ kształtujecie kolejne pokolenia, które są przyszłością, ale także życzymy cierpliwości w pracy z młodymi nie raz krnąbrnymi umysłami. „Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie”

Małgorzata Wychowaniec

Zapraszamy do zapoznania się z tematami X jubileuszowej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Felieton.

Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie felietonu zainspirowanego jedną z myśli felietonisty, która stanowić będzie jego temat. Uczniowie gimnazjum i liceum wybierają jeden spośród czterech tematów przeznaczonych dla swego typu szkół. Jako temat – inspirację pracy konkursowej uczestnik wybiera jedną z myśli:

  1. Jedną z najjaskrawszych dysproporcji w przyrodzie stanowi rozbieżność między człowiekiem a jego wyobrażeniem o sobie. /Stanisław Dygat/
  2. Niezdecydowanie uchodziło zawsze za przywarę. /Jerzy Stempowski/
  3. Próbuję złapać ciszę i ją do siebie przytulić. Sama w całej gamie odgłosów nie moich, obcych. Sama w hałasie. /Sylwia Chutnik/
  4. Czytanie książek nie jest czynnością niewinną ani bezkarną. Im kto więcej i dłużej czyta, tym bardziej filtruje to, co widzi, przez to, co widzieli inni, przez to, co inni opowiedzieli./Jacek Dehnel/
  1. Złość, przekora są to uczucia negatywne, ale bądź co bądź ludzkie. Obojętność jest najbardziej nieludzkim ze wszystkich uczuć. /Stanisław Dygat/
  2. Uroki słowa mówionego są zwiewne. /Jerzy Stempowski/
  3. Z liter pochodzimy, jesteśmy w nich unurzani. Nie możemy o tym zapomnieć, w przeciwnym razie pozostaną nam jedynie arkusze brutto-netto i wtórny analfabetyzm. /Sylwia Chutnik/
  4. Papier jest cierpliwy, ale internet jest cierpliwszy. /Jacek Dehnel/

Regulamin X edycji OKnF dostępny na stronie konkursu: https://konkursnafelieton.wordpress.com/aktualna-edycja/

W obchody Jubileuszu Dwunastki włączyli się także uczniowie, którzy postanowili wystartować w Szkolnym Konkursie na Limeryk o LOXII, którego koordynatorkami były panie: Diana Gawinecka, Katarzyna Kocińska i Małgorzata Zych. Limeryk to specyficzna forma poetycka, gatunek poezji humorystycznej, wywodzący się z angielskiego folkloru, zabawny utwór epigramatyczny, w którym treści rodzą się z gry słów, dziwacznych rymów, kalamburów. Zwykle złożony jest z 5 wersów lub ich wielokrotności, a porządek rymów jest następujący: a,a,b,b,a. Nasi uczniowie ochoczo złapali za pióra i w efekcie na konkurs spłynęło ponad 60 utworów opisujących różne oblicza LO XII. Spośród owych limeryków jury nagrodziło: I miejscem Lenę Fałtynowicz z klasy 2B, II miejscem Małgorzatę Kowalik z klasy II F, III miejscem Annę Koman z klasy 2B. Natomiast wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Trybka z klasy 3H, Agnieszka Bojda z klasy 2E  i Radosław Glac z klasy 2B. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczyła pani dyrektor dr Danuta Daszkiewicz – Ordyłowska. A najlepsze limeryki znalazły się na wystawie, którą m.in. można było oglądać podczas Jubileuszu Szkoły w dniach 23-24 IX 2016r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ciekawe i oryginalne prace. W imieniu swoim i pozostałych pań  koordynatorek konkursu ( K. Kocińskiej i M. Zych)

Diana Gawinecka

[foogallery id="10848"]

Z nieukrywaną radością informujemy, że nasza uczennica Agnieszka Żurek z 3B (przygotowała ją polonistka H. Jędrychowska) zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Sienkiewiczowskim organizowanym przez Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza. Gala konkursu odbyła się w piątek 7.10. na Zamku Królewskim w Warszawie. Agnieszka otrzymała maksimum punktów, czyli 120/120. Wraz z pozostałymi laureatami (w liczbie 15.) w nagrodę wyjedzie na tygodniową wycieczkę do Wiecznego Miasta. Przewodnikiem po sienkiewiczowskim Rzymie będzie prof.Tadeusz Bujnicki - najwybitniejszy współczesny sienkiewiczolog.
Agnieszce serdecznie gratulujemy wielkiej wiktorii.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS SIENKIEWICZOWSKI

zamek_gala_ojpagnieszka_zurek_ojp

23 i 24 września 2016 to bardzo ważne daty w historii naszej Szkoły – w tych dniach świętowaliśmy sześćdziesiąte urodziny "Dwunastki". Do tego wydarzenia przygotowywaliśmy się już od zeszłego roku a osób, które były zaangażowane w przedsięwzięcie – było naprawdę sporo:

jubl (2)
Gala rozpoczęła się hymnem Wrocławia, po którym głos zabrała Pani Dyrektor Danuta Daszkiewicz-Ordyłowska i oficjalnie otworzyła cykl wydarzeń związanych z jubileuszem szkoły.

DSC08897
Część artystyczna gali została wykreowana na przygotowania BOLO TV do jubileuszu właśnie – oto dwoje młodych ludzi: Julia Zdobylak z 2c i Ziemowit Syta z 3d – dostało od Pani Dyrektor specjalne zadanie: przygotować materiał filmowy. Julka i Ziemek, początkowo przestraszeni, zaczynają gorączkowo szukać nagrań i zapisów, które widzom na sali ujawniają się jako Kroniki Filmowe (prof. Halina Jędrychowska wraz z zespołem 3b). Lata 90. zostały przedstawione jednak już "na żywo" – powódź ("Moja i twoja nadzieja"), wymiany międzynarodowe ("Good morning" z musicalu "Deszczowa piosenka"), odbudowa szkoły (tekst prof. Aleksnadra Mazurek na podst. "Jesteś szalona"), symfonia talentów z "Odą do radości" w sześciu smakach (prof. Stanisław Szczęsny i prof. Łukasz Iwaniuk) oraz wielki finał z Fryderykiem Nguyenem (zespół "Katedra") – naszym absolwentem – "Sen o Dwunastce" na podst. "Snu o Warszawie", słowa: prof. Aleksandra Mazurek.

DSC09730
Całość gali, prowadzonej przez Małgorzatę Wychowaniec i Filipa Światłowskiego, zakończyła projekcja filmu Pauliny Mazurkiewicz (BOLO TV).

DSC08938
Zaproszeni goście oraz nasi uczniowie zostali poczęstowani pysznym tortem.
Wszyscy na długo zapamiętamy ten piękny dzień...

[foogallery id="10791"]

chevron-downmenu-circlecross-circle