W tym roku skończyła swoją kadencję pani dyrektor dr Danuta Daszkiewicz - Ordyłowska.

Ponad 60-letnią historię Dwunastki tworzyło czterech dyrektorów, a przez 30 lat tę funkcję pełniła dr Danuta Daszkiewicz - Ordyłowska. Ten okres to czas transformacji naszego państwa i Wrocławia. Pani Dyrektor musiała mierzyć się z wieloma wyzwaniami, jakimi były nie tylko reformy systemu edukacji, ale również wydarzenia takie jak powódź w 1997 roku, która zniszczyła budynek szkoły. Dzięki determinacji Pani Dyrektor udało się jednak odnowić i unowocześnić szkołę, ale także pozyskać obiekt sportowy z funkcją auli.
Była dyrektorem kilkuset nauczycieli, pracowników administracyjnych i kilku tysięcy uczniów. Jako historyk szczególnie dbała o tradycje szkoły, organizując cykliczne jubileusze, a jednocześnie nie zapominała o wyzwaniach, wobec których musi stawać nowoczesna edukacja. Odważnie wprowadzała innowacje pedagogiczne, punktowy system oceniania, sprawdziany semestralne, wspierała projekty krajowe i zagraniczne, koordynowała konkursy międzyszkolne i ogólnopolskie. Rozumiała, jak ważną wartością jest współpraca z wieloma instytucjami (Uniwersytetem Wrocławskim, Dolnośląską Szkołą Wyższą, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Okręgową Komisją Egzaminacyjną, Muzeum "Polin", Muzeum "Pana Tadeusza" itp.)

Była postrzegana jako dyrektor, który potrafił łączyć swoje doświadczenie pedagogiczne z umiejętnościami menedżerskimi, czego potwierdzeniem jest przyznanie jej pierwszego na Dolnym Śląsku tytułu Profesora Oświaty.

W okresie sprawowania przez nią funkcji dyrektora "Dwunastka" stała się wizytówką dolnośląskiej edukacji znaną nie tylko w regionie, ale i w Polsce. 

Przez ostatnich 15 lat jako wicedyrektor wspierała jej działania życzliwa i otwarta pani Agnieszka Wrońska, której życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i... czekamy w Dwunastce.

M.Gumienny-Nowak

chevron-downmenu-circlecross-circle