Najczęstsze pytania

Szkoła posiada monitoring. Do szkoły można dostać się za pomocą kart magnetycznych do drzwi wejściowych. Uczniowie mają identyfikatory.
Tak. Szkoła przygotowała program adaptacyjny dla uczniów po ósmej klasie szkoły podstawowej, który sprawdził się już w bieżącym roku szkolnym.
“Dwunastka” jest szkołą ogólnokształcącą w pełnym tego słowa znaczeniu.
Uczniowie realizują program podstawowy ze wszystkich obowiązkowych przedmiotów, a z trzech wybranych program rozszerzony.
Od pierwszej klasy uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania uczestnicząc w licznych kołach zainteresowań, warsztatach, projektach i konkursach organizowanych tak w szkole, jak i poza nią.
Powodzeniem wśród uczniów “Dwunastki” cieszą się zarówno Uniwersytet Wrocławski, jak i Politechnika Wrocławska. Spora liczba uczniów wybiera także Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Medyczny. Wielu absolwentów studiuje na uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim. Coraz częściej nasi absolwenci wybierają także uczelnie zagraniczne.

Istotne jest to, że wybierając przedmioty maturalne, uczniowie często decydują się na dwa lub trzy dodatkowe przedmioty, co daje im większe pole manewru, jeśli chodzi o późniejsze składanie podań o przyjęcie na wyższe uczelnie.

W rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminu maturalnego, jesteśmy na 61 miejscu w Polsce w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2022

4 miejsce na Dolnym Śląsku

Znaczącym dowodem tych osiągnięć jest bardzo wysoki wskaźnik efektywności nauczania (EWD).

Od wielu lat wyniki maturalne zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, przewyższają średnio o kilka, a nawet kilkanaście, punktów procentowych wyniki uzyskiwane przez uczniów innych dolnośląskich szkół ogólnokształcących.
O szkole nie bez powodu mówi się, że ma wysoki poziom.

W rankingach szkół ponadgimnazjalnych, w których bierze się pod uwagę liczbę laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych oraz wyniki egzaminu maturalnego, jesteśmy na poziomie szkoły świadczy procent uczniów zdających maturę oraz procent uczniów przyjętych na wyższe uczelnie.

Liceum Ogólnokształcące Nr XII im Bolesława Chrobrego we Wrocławiu jest organizatorem wielu konkursów o zasięgu wrocławskim, wojewódzkim lub ogólnopolskim np. „My w Europie”, „Zapomni Rossiju”, „Konkurs o Miecz Bolesława Chrobrego”, „Konkurs Translatorski”, „Konkurs na kryminał”, „Dzieli nas pół wieku”.

Szkoła jest centrum okręgowym wielu olimpiad np. „Olimpiada Wiedzy o Prawie”, Olimpiada Wiedzy o III RP”, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej”, „Olimpiada Wiedzy o prawach Człowieka w Świecie Współczesnym”

Uczniowie mogą brać udział w wielu konkursach przygotowywanych tylko dla nich np. Wielkie Dyktando Dwunastki, konkursy recytatorskie, Szkolna Liga Historyczna, Konkurs Znajomości Flag Państwowych.
Oprócz wysokiego poziomu nauczania szkołę wyróżnia szczególna atmosfera, o której wszyscy mówią i którą wspominają długo po zakończeniu nauki. W szkole część zajęć (np. języki obce) odbywa się w trybie międzyoddziałowym, co daje możliwość nawiązania nowych znajomości. Szereg imprez szkolnych np. RYK, PYK, KURA, Wieczór Ulubionego Wiersza, czy przedstawienia muzyczne „Grease”, „Mamma Mia”, „100 na 100” sprzyjają integrowaniu się zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

W “Dwunastce” prężnie działa wiele kół rozwijających zainteresowania uczniów, a Samorząd Uczniowski angażuje się w wiele inicjatyw. Realizowane są również projekty i warsztaty edukacyjne np. Obchody Stulecia odzyskania niepodległości, projekt „DeBBaty”, „Kulturalna Dwunastka”, „Liga Niewzwykłych Umysłów”, warsztaty astronomiczne, „Wroclove”, Międzynarodowy Dzień Liczby π, Dzień Ziemi, Dzień Języków Obcych, Dzień Przedsiębiorczości.

Uczniowie „Dwunastki” mają wielkie serce. Podejmują wiele działań na rzecz innych np.:

Dzień Życzliwości, Mikołajki, wolontariat, koncerty i imprezy charytatywne, akcja pomocy zwierzętom ze schroniska we Wrocławiu, Szlachetna paczka, Wampiriada – promocja honorowego krwiodawstwa

Potwierdzeniem aktywności uczniów naszej szkoły są między innymi nagrody dla Najlepszego Samorządu Uczniowskiego w latach 2010–2021 oraz udział w finale konkursu „8 Wspaniałych”.
chevron-downmenu-circlecross-circle