Procedura wydania duplikatów

1. Duplikaty są wydawane na pisemną prośbę ucznia/rodzica do Dyrektora szkoły,
którą składa się w sekretariacie szkolnych na określonym formularzu (do obejrzenia i pobrania poniżej).
2. Duplikaty są wydawane odpłatnie. Aby uzyskać duplikat legitymacji lub świadectwa, należy wnieść opłatę na konto szkoły w wysokości:
9.00 zł za duplikat legitymacji szkolnej;
26.00 zł za duplikat świadectwa.
Nr konta szkoły: 32 1020 5226 0000 6502 0416 1527
W tytule opłaty/przelewu należy wpisać:
opłata za wydanie duplikatu legitymacji/świadectwa ucznia… (imię i nazwisko ucznia).
Potwierdzenie opłaty należy dostarczyć do sekretariatu wraz z wnioskiem.
3. Do wniosku o duplikat legitymacji szkolnej należy dołączyć podpisane jedno zdjęcie
o wymiarach 30 x 42 mm.
4. Odbiór duplikatu możliwy jest w sekretariacie szkoły w terminie:
7 dni w przypadku legitymacji;
14 dni w przypadku świadectw.
jeżeli złożony wniosek zawiera wymagane i kompletne informacje,
wszystkie konieczne załączniki, podpis osoby składającej wniosek.
5. Duplikaty mają moc oryginału i mogą być wystawiane ponownie.
chevron-downmenu-circlecross-circle