Marta Klepuszewska-Cyran

przez LO XII

Marta Cyran

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Wydziału Filologicznego i Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia Podyplomowe z zakresu Funduszy pomocowych UE odbyła na Wydziale Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Nagrody: Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013 r.).
Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Wrocławia (2008 r. i 2013 r.).
Kilkakrotnie otrzymała Nagrodę Dyrektora Szkoły.
Osiągnięcia uczniów:
David Horyza – Laureat 37 Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego (2013 r.)
Klasy wychowawcze: IIIB (2006 r.), IIIG (2010r.).
Inne:Absolwentka LO nr XII z roku 1996, wychowanka prof. Haliny Jędrychowskiej.
W LO XII od 1999r. Koordynator programu Comenius oraz inicjatorka szkolnych akcji Akademia Perspektyw i Silesius dla Szkół. Promuje w szkole międzynarodowe akcje współpracy i szkolenia uczniów i nauczycieli. W latach 2000/2001 pełniła funkcję szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia. Współautorka projektu edukacyjnego „Jak inwestować środki finansowe i rozwinąć działalność gospodarczą w Unii Europejskiej” (2008/2009).

Autorka i koordynator projektów językowych: „Bridging Europe” realizowanego w ramach konkursu MEN we współpracy ze szkołą partnerską Rawlett Community Sports College z Tamworth w Wielkiej Brytanii (2008/2009); „Brush up Your English”, „My English Adventure”, „Let’s Power up!”  – wakacyjnych warsztatów językowych zorganizowanych we współpracy z partnerem z USA – WIESCO Inc. z Wisconsin (2013r., 2015r., 2017r.).

Przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Języków Obcych.

Juliasiewiczowa z „Moralności pani Dulskiej” wg G. Zapolskiej w debiutanckiej reżyserii prof. Haliny Jędrychowskiej.

0 komentarz

Posty, które mogą Cię zainteresować