KONKURS TRANSLATORSKI

REGULAMIN

XI EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU TRANSLATORSKIEGO 

Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  (Dz.U.z 2002r. Nr13, poz.125.).

Organizator:             Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego,

                                       pl. Orląt Lwowskich 2a we Wrocławiu.

 

Koordynatorki:        Diana Gawinecka -Laubner (nauczycielka języka polskiego w LO XII)

                                      i Arleta Łuczak (nauczycielka języka niemieckiego w LO XII).

 

Sponsorzy:               LO Nr XII we Wrocławiu i Rada Szkoły przy LO Nr XII we Wrocławiu.

 

Odbiorcy:                 Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klas I-III.

                                      Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech uczestników.

 

Zagadnienia ogólne: Uczestnikami  konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

                                          zainteresowani poezją niemiecką i  polską oraz literaturą, z zacięciem 

                                          translatorskim.

                                          Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacyjnego  i gali finałowej.

                                          Uczestnicy wytypowani przez szkoły (max 3 osoby) mają za  zadanie

                                          przetłumaczenie jednego utworu poety niemieckojęzycznego na język polski

                                          i jednego utworu poety polskiego na język niemiecki. Konkurs  odbędzie się

                                          w LO Nr XII dnia 19 listopada 2021 r. (piątek) o godzinie 10.00.

                                         Następnie jury oceni prace i wytypuje finalistów, którzy  zostaną zaproszeni 

                                         wraz  z opiekunami na uroczystą galę  z wręczeniem nagród, która będzie 

                                         mieć miejsce  dnia 8 grudnia 2021 r. (środa) godz.10.00  w LO Nr XII we

                                         Wrocławiu. Informacje o konkursie : regulamin, formularz

                                         zgłoszeniowy  i zgody na   przetwarzanie danych osobowych oraz wyniki

                                         zostaną    opublikowane na stronie  internetowej LO Nr XII:

                                         www.lo12.wroc.pl.

 

Wymagania:            Uczniowie wytypowani przez szkoły zobowiązani są do wypełnienia

                                      formularza zgłoszeniowego i zgody na przetwarzanie danych osobowych 

                                      (dostępnych  na stronie internetowej szkoły i dołączonych do regulaminu) 

                                      oraz  przesłania ich do dnia 17 listopada 2021 r.  na adres szkoły: LO Nr XII

                                      im. Bolesława Chrobrego pl. Orląt Lwowskich 2a, 53 – 605 Wrocław

                                      lub na adres mailowy konkursu:konkurstranslatorski@wp.pl

 

Cele konkursu:       Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży

                                     szkół ponadgimnazjalnych języka niemieckiego i polskiego oraz   poezji

                                     niemieckojęzycznej i polskiej, a także doskonalenie umiejętności przekładu

                                     i bogacenie słownictwa, jak też rozwijanie wrażliwości na poezję,

                                     motywowanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy, kształtowanie

                                     postawy otwartości i tolerancji na świecie, rozbudzanie zainteresowań

                                     krajami   niemieckojęzycznymi.

                                                                       

Kontakt:                  tel.(sekretariat szkoły) 717986738                                         

 

 

                                                                                     Diana Gawinecka – Laubner, Arleta Łuczak

Skip to content