KONKURS TRANSLATORSKI

REGULAMIN

XI EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU TRANSLATORSKIEGO 

Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz

sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad  (Dz.U.z 2002r. Nr13, poz.125.).

 

Regulamin konkursu

Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego jest organizatorem konkursu translatorskiego. Konkurs jest organizowany corocznie.

Celem konkursu jest:

  • propagowanie wśród młodzieży języka niemieckiego i języka polskiego
  • zapoznanie z zasadami przekładu i zainteresowanie sztuką translacji
  • przybliżenie sylwetek Adama Mickiewicza i Rainera Marii Rilkego
  • ukazanie ważnych wartości, które pojawiają się w przekładanych utworach

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który wyrazi zgodę na uczestnictwo i prześle drogą elektroniczną na adres konkurstranslatorski@wp.pl odpowiednie zgody (załącznik 1 i załącznik 2) oraz kwestionariusz osobowy (załącznik 5).

Regulamin, kwestionariusz osobowy, zgoda na udział w konkursie, dobrowolna zgoda na publikację wizerunku oraz zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy placówkami w związku z organizacją konkursu i klauzura informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu będą dostępne na stronie szkoły www.lo12.wroc.pl

Konkurs polega na dokonaniu przekładu wiersza polskiego poety na język niemiecki i wiersza poety niemieckiego na język polski.

Uczestnicy w dniu 8 lutego 2023 roku w gmachu LO Nr XII we Wrocławiu o godzinie 9.30 przystąpią do dokonania przekładów. Przewidywana godzina zakończenia konkursu to 12.30.

Prosimy o przybycie o godzinie 9.00.

Decyzja komisji konkursowej w sprawie wyników jest nieodwołalna i ostateczna.

Autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni na uroczystą galę wręczenia nagród do Liceum Ogólnokształcącego Nr XII im. Bolesława Chrobrego (pl. Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław).

O dacie gali organizatorzy poinformują uczestników mailowo lub telefonicznie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Integralną część regulaminu stanowią:

  1. a) Załącznik nr 1- zgoda na udział w konkursie,
  2. b) Załącznik nr 2 – dobrowolna zgoda na publikację wizerunku,
  3. c) Załącznik nr 3 – zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy placówkami w związku z organizacją konkursu,
  4. d) Załącznik nr 4 – klauzura informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu
  5. e) Załącznik nr 5 -kwestionariusz osobowy
Skip to content