KONKURS TRANSLATORSKI

X EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU TRANSLATORSKIEGO

Organizator: Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego,
pl. Orląt Lwowskich 2a we Wrocławiu.

 

 

 

Koordynatorki: Arleta Łuczak (nauczycielka języka niemieckiego w LO XII).
Lidia Cybulska (nauczycielka języka angielskiego w LO XII)

 

 

 

Sponsorzy: LO Nr XII we Wrocławiu i Rada Szkoły przy LO Nr XII we Wrocławiu.

 

 

 

Odbiorcy: Konkurs jest skierowany do uczniów szkół średnich z klas I-III.
Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech uczestników.

 

 

 

Zagadnienia ogólne: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

zainteresowani poezją niemiecką i polską oraz literaturą, z zacięciem
translatorskim.


Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacyjnego i gali finałowej.
Uczestnicy wytypowani przez szkoły (max 3 osoby) mają za zadanie
przetłumaczenie jednego utworu poety niemieckojęzycznego na język polski

Konkurs odbędzie się w LO Nr XII 5 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 9.00.
Następnie jury oceni prace i wytypuje finalistów, którzy zostaną zaproszeni
wraz z opiekunami na uroczystą galę z wręczeniem nagród, która będzie
mieć miejsce dnia 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) w LO Nr XII we
Wrocławiu. Informacje o konkursie : regulamin, formularz
zgłoszeniowy i zgody na przetwarzanie danych osobowych
zostaną opublikowane na stronie internetowej LO Nr XII:
www.lo12.wroc.pl.

 

 

Wymagania: Uczniowie wytypowani przez szkoły zobowiązani są do wypełnienia
formularza zgłoszeniowego i zgody na przetwarzanie danych osobowych
(dostępnych na stronie internetowej szkoły i dołączonych do regulaminu)
oraz przesłania ich do dnia 4 listopada 2019 r. na adres szkoły: LO Nr XII
im. Bolesława Chrobrego pl. Orląt Lwowskich 2a, 53 – 605 Wrocław
lub na adres mailowy konkursu:konkurstranslatorski@wp.pl

 

 

Cele konkursu: Konkurs ma na celu propagowanie wśród młodzieży
szkół ponadgimnazjalnych języka niemieckiego i polskiego oraz poezji
niemieckojęzycznej i polskiej, a także doskonalenie umiejętności przekładu
i bogacenie słownictwa, jak też rozwijanie wrażliwości na poezję,
motywowanie uczniów do samodzielnej, twórczej pracy, kształtowanie
postawy otwartości i tolerancji na świecie, rozbudzanie zainteresowań
krajami niemieckojęzycznymi. 

 

 

Kontakt: tel.(sekretariat szkoły) 717986738
Arleta Łuczak, Lidia Cybulska

Skip to content