Dzieli nas pół wieku

Liceum Ogólnokształcące nr XII ogłasza XIX edycję konkursu DZIELI NAS PÓŁ WIEKU.

Konkurs adresujemy do wszystkich dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych we Wrocławiu i w powiecie wrocławskim, począwszy od zerówkowiczów. Tematem konkursu jest PORTRET OSOBY STARSZEJ OD AUTORKI/AUTORA O CO NAJMNIEJ 50 LAT. Cel konkursu to rozwijanie empatii, uważności, wrażliwości i wzmacnianie więzi międzypokoleniowych i rodzinnych. 

W tym roku nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach: 

  • pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką;
  • portretu literackiego – dowolna forma literacka (poetycka lub prozatorska), praca o objętości nie więcej niż cztery strony druku lub – w wypadku dzieci z klas I-III -  pisma odręcznego. Uwaga: chodzi o aktualny portret, charakterystykę, a nie biografię czy wspomnienia;
  • fotografii – format min. 20cm x 30cm. Uwaga: chodzi o zdjęcie osoby starszej wykonane przez uczestnika/uczestniczkę konkursu.

W kategoriach  literackiej i plastycznej będziemy nagradzać prace konkursowe w dwóch grupach wiekowych: osobno prace dzieci z klas I-III i osobno dzieci i młodzieży z klas IV-VIII.

Osoby nagrodzone i wyróżnione otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe, ufundowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Radę Szkoły LO XII.

Prace prosimy przesyłać lub przynosić do LO nr XII, plac Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław. Portiernia może przyjąć prace od 7.00 do 20.00. Prosimy nie podpisywać prac, ale oznaczyć je godłem/pseudonimem. Identyczne godło/pseudonim Autorki/Autora oraz dopisek: „klasy I-III” lub „klasy IV-VIII” prosimy umieścić na wierzchu koperty zawierającej dane Autora/Autorki (imię i nazwisko, wiek, szkoła, klasa, numer telefonu) oraz nazwisko i numer telefonu nauczyciela-opiekuna , a także wszystkie wymagane przepisami zgody.  Formularze zgód są do pobrania na stronach www.lo12.wroc.pl 

Termin nadsyłania prac – do 8 maja 2024. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na  stronach www.lo.12.wroc.pl  21 maja 2024, a uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 16 czerwca o 17.00 w gmachu LO XII. Bezpośrednio po niej oraz następnego dnia (od 8.00 do 16.30) będzie można odebrać zgłoszone na konkurs prace plastyczne. 

Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na www.lo12.wroc.pl. Tam też będziemy informować o wszelkich zmianach.

Zdzisław Jaskólski Dyrektor LO nr XII

Informacji udziela Małgorzata Wyczałkowska, mwyczalkowska88@gmail.com, 71 798 67 38, wewn. 140

 GALERIA PRAC Z POPRZEDNIEGO ROKU 2023.

chevron-downmenu-circlecross-circle