KONKURS O WARTOŚCIACH „WARTOŚĆ WARTOŚCI” INSPIROWANY POSTACIĄ WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO

Załączniki

Regulamin konkursu


Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego jest organizatorem konkursu polonistycznego o wartościach. Konkurs jest organizowany z okazji 100 rocznicy urodzin Władysława Bartoszewskiego.

Celem konkursu jest:

  • propagowanie wśród młodzieży wartości reprezentowanych przez Władysława Bartoszewskiego,
  • przybliżenie sylwetki Władysława Bartoszewskiego,
  • ukazanie ważnych wartości, które powinno się w życiu realizować i pozostać im wiernym.

Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa dolnośląskiego. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który wyrazi zgodę na uczestnictwo i prześle drogą elektroniczną na adres konkursowartosciach@wp.pl odpowiednie zgody (załącznik 1 i załącznik 2) oraz pracę konkursową do dnia 12 października 2022r.

Regulamin, zgoda na udział w konkursie, dobrowolna zgoda na publikację wizerunku oraz zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy placówkami w związku z organizacją konkursu i klauzura informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu będą dostępne na stronie szkoły www.lo12.wroc.pl

Konkurs polega na napisaniu pracy o wartości/wartościach inspirowanej postacią profesora Władysława Bartoszewskiego i jego systemem wyznawanych wartości.

Praca ma mieć formę eseju nieprzekraczającego 2 stron A4, ma być napisana czcionką Times New Roman o rozmiarze 12.

Decyzja komisji konkursowej w sprawie wyników jest nieodwołalna i ostateczna.

Autorzy nagrodzonych prac zostaną zaproszeni w dniu 27 października 2022r. na uroczystość wręczenia nagród do Liceum Ogólnokształcącego Nr XII im. Bolesława Chrobrego (pl. Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.

Integralną część regulaminu stanowią:

  1. a) Załącznik nr 1- zgoda na udział w konkursie,
  2. b) Załącznik nr 2 – dobrowolna zgoda na publikację wizerunku,
  3. c) Załącznik nr 3 – zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy placówkami w związku z organizacją konkursu,

d)  Załącznik nr 4 – klauzura informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu

Skip to content