Jadwiga Listwan

przez LO XII

dav

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – profil język francuski. Posiada kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w klasach I-III SP(Certyfikat Deutsch). Egzaminator OKE. Ukończyła Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Języka Polskiego jako Obcego. Uzyskała uprawnienia egzaminatora certyfikatu DELF JUNIOR.
Nagrody: Wyróżniona Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz Medalem MEN.
Osiągnięcia uczniów: Jej uczniowie są finalistami i laureatami ogólnopolskich i dolnośląskich konkursów językowych (np.: Dolnośląski Konkurs o Indeks NKJO, konkurs Poezji Francuskojęzycznej, Romańskie Raje, etc.) Mirosław Sadowski – finalista Olimpiady Języka Francuskiego (2014 r.). 
Klasy wychowawcze:
IIIH (2007 r.); IIIG (2014 r.).
Inne: W LO Nr XII od 2002 r. Współpracuje z Uniwersytetami we Wrocławiu i w Lille III oraz do 2004 r. z Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych jako opiekun metodyczny studentów i stażystów francuskich w LO Nr XII. Organizatorka Trójstronnego Projektu Spotkań Młodzieży z Niemiec, Francji i Polski (2004r.), za który otrzymała nagrodę Niemieckiego Ministra Edukacji. Organizatorka Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Francji (2005r.). Inicjatorka  wymiany szkolnej z Liceum Victora Hugo we Francji (2006r.) oraz wymiany w Poitiers (2008r.).  Organizatorka programów pobytu studentów francuskich z Instytutu Kształcenia Nauczycieli z Poitiers, Colmar, Clermont Ferrand i Strasburga w naszej szkole.
Kontakt: jlistwan@lo12.wroc.pl

 

0 komentarz