Aleksandra Mazurek

przez LO XII

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki.
Ukończyła Podyplomowe Studium Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży, Wiedzy o Kulturze oraz Plastyki.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Nagrody: Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Trzykrotnie otrzymała Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej,
czterokrotnie Nagrodę Kuratora Oświaty, a także Nagrodę Prezydenta Miasta Wrocławia.
Publikacje: „Zabawy z historią Sztuki” – poradnik metodyczny.
Osiągnięcia uczniów: Ogółem ponad 16. finalistów i laureatów Olimpiady Artystycznej.
W Naszej Szkole: Maria Morawiecka (2005r.), Karolina Jara (2006r.), Weronika Moskwa (2012r.), Maksymilian Puzio (2012r.)
Klasy wychowawcze: IIIG (2008r.)
Inne: W LO nr XII od 2002r. Lubi uczniów twórczych i niepokornych.
Pomysłodawczyni Koncertów Noworocznych dla rodziców; założycielka szkolnej galerii.
Prowadzi liczne kółka zainteresowań.
Fascynuje się malarstwem, dekoracją wnętrz, ogrodnictwem
a także sztuką i kulturą czeską.
Kontakt: amazurek@lo12.wroc.pl

0 komentarz