MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

 

REGULAMIN

 IV MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU RECYTATORSKIEGO

Piewca moralności i sztuki – Zbigniew Herbert

 

Organizator: Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego, pl. Orląt Lwowskich 2. we Wrocławiu.

Odbiorcy: Konkurs jest skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klas I-III; Każda szkoła może wytypować maksymalnie trzech uczestników.

 

Zagadnienia ogólne: Międzyszkolny Konkurs Recytatorski koordynowany jest przez nauczycielkę języka polskiego: Dianę Gawinecką i nauczycielkę bibliotekarkę: Katarzynę Kocińską z LO Nr XII we Wrocławiu.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani poezją  oraz recytacją.
Regulamin sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U.z 2002 r. Nr13, poz.125.).


Konkurs odbędzie się 19 X 2018 r. (piątek) w klubie szkolnym LO XII im. B. Chrobrego we Wrocławiu o godzinie 10.00.
Konkurs polega na: recytacji wybranego wiersza lub fragmentu eseju Zbigniewa Herberta, lub wykonaniu wokalnym wiersza tego poety.
Następnie jury kierując się  kryterium: odpowiedniego doboru utworu, jego interpretacji, odpowiedniej dykcji i gestów zaprezentowanych przez uczestnika wytypuje zwycięzców.

 

Wymagania: Uczniowie wytypowani przez szkoły zobowiązani są do wypełnienia formularza zgłoszeniowego (wraz z tytułem wiersza i formą prezentacji-recytacja lub śpiew) oraz  zgody na przetwarzanie danych osobowych (dostępnych  na stronie internetowej szkoły i dołączonych do regulaminu) oraz  przesłania ich do dnia 12  X  2018  na adres szkoły:
LO Nr XII Bolesława Chrobrego pl. Orląt Lwowskich 2. 53 – 605 Wrocław lub na adres mailowy konkursu: konkursrecytatorski12@wp.pl                   

 

Cele konkursu:
Propagowanie wśród uczniów twórczości Zbigniewa Herberta; Propagowanie czytelnictwa; Rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów; Bogacenie słownictwa; Propagowanie zamierającej sztuki recytacji; Umożliwienie zrealizowania przez uczniów ich talentów i możliwość ich zaprezentowania w szerszym gronie; Rozwijanie wrażliwości na poezję; Motywowanie uczniów do samodzielnej pracy;

Diana Gawinecka, Katarzyna Kocińska

 

Pliki do pobrania:

Regulamin IV Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego 20182019

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia i opiekuna

formularz zgłoszeniowy

Skip to content