MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI​

Regulamin konkursu

Zgoda na udział

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

VIII MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
POŚWIĘCONY ADAMOWI MICKIEWICZOWI


Regulamin konkursu
Liceum Ogólnokształcące Nr XII im. Bolesława Chrobrego
jest organizatorem
międzyszkolnego konkursu recytatorskiego. Konkurs jest organizowany corocznie.
Celem konkursu jest:
– propagowanie
– przybliżenie sylwetki Adama Mickiewicza.

-propagowanie wśród uczniów LO XII twórczości Adama Mickiewicza;

-propagowanie czytelnictwa;

-rozwijanie twórczej wyobraźni uczniów;

-wzbogacanie słownictwa;

-propagowanie zamierającej sztuki recytacji;

-umożliwienie zrealizowania przez uczniów ich talentów i możliwość;

-rozwijanie wrażliwości na poezję;

-motywowanie uczniów do samodzielnej pracy.Konkurs organizowany jest dla uczniów szkół ponadpodstawowych województwa
dolnośląskiego.
W konkursie może wziąć udział trzech uczniów z danej szkoły, którzy wyrażą
zgodę na uczestnictwo i prześlą drogą elektroniczną na adres konkursrecytatorski12@wp.pl
odpowiednie zgody (załącznik 1 i załącznik 2) do dnia 8 listopada 2022r.


Regulamin, zgoda na udział w konkursie, dobrowolna zgoda na publikację wizerunku oraz
zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy placówkami w związku z organizacją
konkursu i klauzura informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych
uczestników konkursu będą dostępne na stronie szkoły www.lo12.wroc.pl


Konkurs polega na recytacji wybranego utworu Adama Mickiewicza (Max 5 min.)


Decyzja komisji konkursowej w sprawie wyników jest nieodwołalna i ostateczna.


Finał konkursu odbędzie się w dniu 18 listopada 2022r. o godzinie 9.00. w Liceum
Ogólnokształcącym Nr XII im. Bolesława Chrobrego (pl. Orląt Lwowskich 2a, 53-605 Wrocław).


Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu.


Integralną część regulaminu stanowią:
a) Załącznik nr 1- zgoda na udział w konkursie,
b) Załącznik nr 2 – dobrowolna zgoda na publikację wizerunku,
c) Załącznik nr 3 – zasady przetwarzania danych osobowych pomiędzy placówkami w związku
z organizacją konkursu,
d) Załącznik nr 4 – klauzura informacyjna dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych
uczestników konkurs

Skip to content