MY W EUROPIE

XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu „My w Europie”
Wpływ migracji na kształtowanie tożsamości współczesnej Europy

 

 

 

Edycja jedenasta

Patronat honorowy:

Bogdan Zdrojewski

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Regulamin konkursu:

Tematyka konkursu:

 

Zakres tematyczny konkursu będzie obejmował dwa obszary:

 

Zakres stały:

 

 1. Podstawowe informacje dotyczące historii Europy jako organizmu polityczno-historycznego, współpracy w tworzeniu podstaw prawa europejskiego katalogu praw i obowiązków obywatelskich.
 2. Historia powstawania państw narodowych w Europie, etapy kształtowania się świadomości narodowej w poszczególnych krajach europejskich.
 1. Najważniejsze wydarzenia z historii Polski na tle wydarzeń europejskich.

Zakres zmienny edycji jedenastej:

 

 1. Pojęcie migracji.
 2. Przyczyny i skutki ruchów migracyjnych w Europie na przestrzeni dziejów.
 3. Wpływ migrantów na kształtowanie gospodarki, kultury i mentalności Europejczyków.
 4. Ruchy migracyjne w Europie w XIX i XX wieku.
 5. Kolonializm europejski i jego skutki gospodarcze i społeczne.
 6. Problemy współczesnych migrantów, przyczyny współczesnych migracji.
 7. Polacy i ich ruchy migracyjne.
Konkurs składa się z trzech etapów:
Etap I

Etap pierwszy przeprowadzany jest przez szkoły, polega na rozwiązaniu testu. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 120 min. Testy, niepoprawione, przekazywane są do Komisji Konkursowej w dniu eliminacji. Limit punktów uprawniający do wzięcia udziału w drugim etapie konkursu wynosi 50%. Komisja w terminie do 5 stycznia 2018. przekazuje szkołom wyniki punktowe oraz ogłasza listę uczestników drugiego etapu. W razie wątpliwości istnieje możliwość wglądu do poprawionych prac w siedzibie Komisji Konkursowej.

 

Etap II

Etap drugi polega na wykonaniu prezentacji multimedialnej na jeden z tematów wynikających z tematu zmiennego tegorocznej edycji konkursu. Uczestnikom II etapu, za pośrednictwem szkół, zostaną przesłane do 5 stycznia 2018  (wraz z wynikami I etapu) trzy tematy do wyboru. Prezentacja powinna mieć objętość maksymalnie 20 slajdów. Powinna zawierać treści teoretyczne i odwoływać się do konkretnych przykładów współczesnych i historycznych. Prezentacje mogą być przesłane drogą elektroniczną lub pocztą do 23 lutego 2018 roku. Wyniki II etapu zostaną ogłoszone do 19 marca 2018 roku.

 

Etap III

 

Składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest egzamin ustny, do którego zostanie zakwalifikowanych 10-12 finalistów. Spośród nich wyłonimy 3 uczestników ścisłego finału, którzy odpowiedzą na 3 pytania przed komisją, która ustali ostateczną kolejność.

 

Terminy:

 

Zgłoszenie udziału w konkursie – do 30 listopada 2017 r.

Etap I – 8 grudnia 2016 r.

Etap II – termin nadsyłania prac mija 23 lutego 2018 r.

Etap III – 8 kwietnia 2018 r. w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Nagrody:

 

Nagrodą główną jest wizyta studyjna w instytucjach Unii Europejskiej w Brukseli lub Strasburgu.  Otrzymają ją laureaci trzech pierwszych miejsc.

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego deklaruje przyjęcie laureatów konkursu na studia stacjonarne I stopnia, pod warunkiem przystąpienia do procedury rekrutacyjnej.

Fundatorami pozostałych nagród są Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu oraz Dyrekcja Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

Organizatorzy:

 

Liceum Ogólnokształcące nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu

Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Uczestnicy:

 

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski zainteresowani współczesnymi problemami współczesnej Europy.

 

Cele konkursu:

 

 • Pogłębienie wiedzy na temat procesów migracyjnych. Ich przyczyn i skutków.
 • Zrozumienie wpływu migracji na rozwój kultury i gospodarczy współczesnej Europy.
 • Dostrzeżenie polityki kolonialnej państw europejskich jako przyczyn współczesnych migracji.
 • Ocena różnych modeli integracji imigrantów w państwach europejskich.
 • Kształtowanie tolerancji i empatii wobec imigrantów.
 • Rozumienie znaczenia emigracji dla kształtowania się kultury i gospodarki I i II RP.
 • Polacy jako emigranci w XIX i XX wieku- przyczyny i trudności.
 • Współczesne migracje Polaków.

Literatura dla tematu stałego:

 

 1. Mączak (red.), Historia Europy, Wrocław-Ossolineum 1997.
 2. Wojtaszczyk (red.), Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony.

 

Literatura dla tematu zmiennego:

 

 1. Konstanty A. Wojtaszczyk, Jolanta Szymańska (red.), Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa, wyd. ASPRA-JR, Warszawa 2017.
 2. Patrycja Sasnal (red.), Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, PISM, Warszawa 2015.Adres komitetu organizacyjnego:

Liceum Ogólnokształcące nr XII im Bolesława Chrobrego

Pl. Orląt Lwowskich 2a

53-605 Wrocław

tel/fax (071) 359 37 73, (071) 359 40 50,

Szczegółowe informacje: p. Anna Wąsiel-Alberska aalberska@lo12.wroc.pl

www.lo12.wroc.pl

Skip to content