NASI OLIMPIJCZYCY

Wiedza jest kluczem do zrozumienia świata. Mają tego świadomość uczestnicy olimpiad przedmiotowych.


Z dumą prezentujemy listę finalistów i laureatów olimpiad z kilkudziesięciu poprzednich lat. Uczniowie “Dwunastki” pod opieką doskonale wykształconej kadry pedagogicznej od wielu lat zdobywali i zdobywać będą nadal laury olimpijskie. Wszystkim tu niżej zapisanym gratulujemy osiągnięć i chylimy czoła przed nimi, mając świadomość, że już samo przygotowanie do olimpiady to niemały wysiłek.


W roku szkolnym 2018/2019 laury olimpijskie zdobyli:

Imię i nazwisko Tytuł Olimpiada Opiekun
Paulina Witka finalistka Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym D. Dziedzic
Aleksandra Niemiec finalistka Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej A. Skubisz
Julia Ptasińska finalistka Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej A. Skubisz
Jakub Ptak finalista Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej A. Skubisz
Filip Ziobro finalista Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej D. Dziedzic
Julia Dębicka finalistka Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej D. Dziedzic
Michał Kruszek laureat Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej D. Dziedzic
Mikołaj Sołkiewicz finalista Olimpiada Wiedzy o III RP A. Skubisz
Paulina Witka laureatka Olimpiada Wiedzy o III RP D. Dziedzic
Julia Ptasińska finalistka Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka A. Skubisz
Agnieszka Wilkowska laureatka Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Z. Jaskólski
Filip Ziobro laureat Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka D. Dziedzic
Julia Dębicka finalistka Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka D. Dziedzic
Adam Truchanow finalista Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka D. Dziedzic
Julia Ptasińska finalistka Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie A. Skubisz
Adam Truchanow finalista Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie D. Dziedzic
Paulina Witka laureatka Olimpiada Wiedzy o Prawie D. Dziedzic
Natalia Kmiecik laureatka Olimpiada Wiedzy o Prawie A. Skubisz
Maciej Zawistowski laureat Olimpiada Historyczna D. Dziedzic
Michał Kruszek finalista Olimpiada Historyczna D. Dziedzic
Michał Smereka finalista Olimpiada Wiedzy Historycznej D. Dziedzic
Michał Kruszek finalista Olimpiada Wiedzy Historycznej D. Dziedzic
Kajetan Sochor finalista Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego Z. Jaskólski
Wojciech Gąsiewicz laureat Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego D. Dziedzic
Maciej Zawistowski finalista Olimpiada Wiedzy o Laureatach Nagrody Nobla Z. Jaskólski
Grzegorz Jankiewicz finalista Olimpiada Mediewistyczna J. Grobara
Mikołaj Sołkiewicz laureat Olimpiada Języka Łacińskiego A. Skubisz
Solene Jourdan finalistka Olimpiada Języka Francuskiego J. Listwan
Tomasz Paluchniak finalista Olimpiada Geograficzna B. Stachowska
Michał Kruszek finalista Olimpiada Geograficzna M. Parys-Wasylkiewicz
Barbara Balicka finalistka Olimpiada Literatury i Języka Polskiego H. Jędrychowska
Wojciech Gęsiewicz finalista Olimpiada Literatury i Języka Polskiego E. Promna-Baj
Julia Kotowska finalistka Olimpiada Literatury i Języka Polskiego H. Jędrychowska
Aleksandra Poprawa finalistka Olimpiada Literatury i Języka Polskiego M. Gumienny- Nowak
Aleksander Szyszkowski finalista Olimpiada Literatury i Języka Polskiego H. Jędrychowska
Maciej Zawistowski finalista Olimpiada Literatury i Języka Polskiego D. Gawinecka-Laubner
Julia Kiezik laureatka Olimpiada Literatury i Języka Polskiego D. Gawinecka-Laubner