Nauczyciele 1956-2021

Zespoły przedmiotowe rok szkolny 2021/2022

Gawinecka-Laubner Diana – j.polski
Giżewska-Szwarbuła Agnieszka – j.polski
Gumienny -Nowak Magdalena – j.polski
Jagieła Anna – j.polski

Jędrychowska Halina – j.polski
Kokurewicz Tadeusz – etyka / filozofia   
Morska Edyta – j.polski
Szymańska Agnieszka – j.polski

Cerfvol Aleksandra – j.francuski

Dzięgielewska Beata – j.niemiecki

Cybulska Lidia – j.angielski

Klepuszewska-Cyran Marta – j.angielski
Lemiec Małgorzata – j.angielski
Łuczak Arleta – j.niemiecki
Machowiec Patrycja – pedagog / j.francuski
Matłosz Magdalena – j.angielski
Pieczarska Anna – j.angielski
Skaczyło Agata – j.angielski
Wrońska Agnieszka – j.angielski
Zaniewska Iwona – j.angielski

Kochanowski Marek – j. angielski  

Pazdryjowski Łukasz – j. angielski

Sójka Jolanta – j. niemiecki

Teteriuk Alla – j. rosyjski

Bartkiewicz Emilia – matematyka

Bednarska Agnieszka – matematyka

Ciosek Irena – matematyka
Jokiel Agnieszka – matematyka

Nowicka Agnieszka – matematyka / fizyka

Ryczko Jolanta – matematyka
Siestrzeńcewicz-Bohusz Justyna – matematyka
Sromek Dorota – informatyka
Syska Elżbieta – matematyka
Ławicka Urszula – matematyka
Zelkowier Włodzimierz – fizyka

Daszkiewicz-Ordyłowska Danuta – historia
Dziedzic Dariusz – historia / wos
Grobara Janina – historia
Jaskólski Zdzisław – historia / wos
Noordenbos Aleksander – historia / wos
Pelczarska Joanna – historia
Ryznar Katarzyna – wos
Skubisz Anna – historia / wos
Wąsiel-Alberska Anna – historia / wos

Baran Elżbieta – biologia 

Haberla Izabela – chemia
Lupa Katarzyna – geografia

Pasiński Damian – chemia
Parys-Wasylkiewicz Magdalena – geografia
Rudy Małgorzata – biologia
Stachowska Beata – geografia
Szczęsny Stanisław – chemia
Wolna Małgorzata – biologia

Bukowska Katarzyna – wychowanie fizyczne / edukacja dla bezpieczeństwa

Chałupa Robert –  wychowanie fizyczne
Michaliszyn Dariusz – wychowanie fizyczne
Michalska Agata – wychowanie fizyczne
Pajor Renata – wychowanie fizyczne

Kacała Agnieszka – religia / przedsiębiorczość

Urban Andrzej – przedsiębiorczość / podstawy ekonomii

o. Bilicz Karol – religia
Kacała Agnieszka – religia
Kokurewicz Tadeusz – etyka

Cwojdzińska Ewelina – pedagog

Machowiec Patrycja – pedagog / j.francuski

Smolik-Wyczałkowska Małgorzata – pedagog

Golian Aleksandra – bibliotekarz
Kocińska Katarzyna – bibliotekarz

Zespoły przedmiotowe rok szkolny 2020/2021

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Bartkiewicz Emilia                                         j.polski

Giżewska-Szwarbuła Agnieszka                   j.polski

Gumienny -Nowak Magdalena                     j.polski

Jagieła Anna                                                  j.polski

Jędrychowska Halina                                    j.polski

Morska Edyta                                                j.polski

Promna-Baj Ewa                                           j.polski

Szymańska Agnieszka                                  j.polski

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Bańska Jadwiga                                            j.niemiecki

Cybulska Lidia                                               j.angielski

Dzięgielewska Beata                                     j.niemiecki

Gil-Kisiecka Anna                                          j.angielski

Klepuszewska-Cyran Marta                          j.angielski

Lemiec Małgorzata                                        j.angielski

Łuczak Arleta                                                 j.niemiecki

Machowiec Patrycja                                      j.francuski, pedagog

Matłosz Magdalena                                        j.angielski

Pieczarska Anna                                            j.angielski

Skaczyło Agata                                              j.angielski

Skrzypacz Barbara                                        j.francuski

Wrońska Agnieszka                                       j.angielski

Zaniewska Iwona                                           j.angielski

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Bednarska Agnieszka                                    matematyka

Ciosek Irena                                                   matematyka

Kwaśnik-Jokiel Agnieszka                             matematyka

Nowicka Agnieszka                                       matematyka, fizyka

Siestrzeńcewicz-Bohusz Justyna                  matematyka

Syska Elżbieta                                               matematyka

Szymczak Urszula                                         matematyka

Urban Cezary                                                matematyka

Woźniak Jadwiga                                           informatyka

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Daszkiewicz-Ordyłowska Danuta                 historia

Dziedzic Dariusz                                            historia, wos

Grobara Janina                                              historia

Jasińska-Sadura Jadwiga                             historia sztuki

Jaskólski Zdzisław                                         historia, wos

Noordenbos Aleksander                                historia, wos

Pelczarska Joanna                                        historia, wos

Ryznar Katarzyna                                          wos

Skubisz Anna                                                 historia, wos

Wąsiel-Alberska Anna                                   historia, wos

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Haberla Izabela                                              chemia

Lupa Katarzyna                                              geografia

Nowicka Agnieszka                                       matematyka, fizyka

Orzechowska Elżbieta                                   biologia

Pasiński  Damian                                           chemia

Parys-Wasylkiewicz Magdalena                   geografia

Rudy Małgorzata                                           biologia

Stachowska Beata                                         geografia

Szczęsny Stanisław                                       chemia

Wolna Małgorzata                                          biologia

Zelkowier Włodzimierz                                   fizyka

Żelazko Przemysław                                     biologia

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Bukowska Katarzyna                                     wf, edp

Chałupa Robert                                              wf

Michaliszyn Dariusz                                       wf

Michalska Agata                                            wf

Pajor Renata                                                  wf

Zaputowicz Adrianna                                     wf

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Kacała Agnieszka                                          religia, podstawy przedsiębiorczości

Kokurewicz Tadeusz                                     etyka, filozofia

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Kacała Agnieszka                                          religia, podstawy przedsiębiorczości

Urban Andrzej                                                podstawy przedsiębiorczości, ekonomia

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Fox Renata                                                    pedagog

Machowiec Patrycja                                      pedagog

Smolik-Wyczałkowska Małgorzata               pedagog

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Golian Aleksandra                                         bibliotekarz

Kocińska Katarzyna                                       bibliotekarz

Zespoły przedmiotowe rok szkolny 2019-2020

Nazwisko i imię                                           Nauczany przedmiot

Bartkiewicz Emilia                                         j.polski

Giżewska-Szwarbuła Agnieszka                j.polski

Gumienny -Nowak Magdalena                  j.polski

Jagieła Anna                                                   j.polski

Jędrychowska Halina                                   j.polski

Morska Edyta                                                 j.polski

Promna-Baj Ewa                                            j.polski

Szymańska Agnieszka                                 j.polski

Nazwisko i imię                                           Nauczany przedmiot

Bańska Jadwiga                                            j.niemiecki

Cybulska Lidia                                               j.angielski

Dzięgielewska Beata                                     j.niemiecki

Gil-Kisiecka Anna                                          j.angielski

Klepuszewska-Cyran Marta                          j.angielski

Lemiec Małgorzata                                        j.angielski

Łuczak Arleta                                                 j.niemiecki

Machowiec Patrycja                                      j.francuski, pedagog

Matłosz Magdalena                                       j.angielski

Pieczarska Anna                                            j.angielski

Skaczyło Agata                                              j.angielski

Skrzypacz Barbara                                        j.francuski

Wrońska Agnieszka                                       j.angielski

Zaniewska Iwona                                           j.angielski

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Bednarska Agnieszka                                    matematyka

Ciosek Irena                                                  matematyka

Kwaśnik-Jokiel Agnieszka                             matematyka

Nowicka Agnieszka                                       matematyka, fizyka

Siestrzeńcewicz-Bohusz Justyna                  matematyka

Syska Elżbieta                                               matematyka

Szymczak Urszula                                         matematyka

Urban Cezary                                                matematyka

Woźniak Jadwiga                                          informatyka

Nazwisko i imię                                            Nauczany przedmiot

Daszkiewicz-Ordyłowska Danuta                  historia

Dziedzic Dariusz                                            historia, wos

Grobara Janina                                              historia

Jasińska-Sadura Jadwiga                              historia sztuki

Jaskólski Zdzisław                                         historia, wos

Noordenbos Aleksander                                historia, wos

Pelczarska Joanna                                        historia, wos

Ryznar Katarzyna                                          wos

Skubisz Anna                                                 historia, wos

Wąsiel-Alberska Anna                                   historia, wos

Nazwisko i imię                                           Nauczany przedmiot

Haberla Izabela                                             chemia

Lupa Katarzyna                                             geografia

Nowicka Agnieszka                                       matematyka, fizyka

Orzechowska Elżbieta                                   biologia

Pasiński  Damian                                          chemia

Parys-Wasylkiewicz Magdalena                    geografia

Rudy Małgorzata                                           biologia

Stachowska Beata                                        geografia

Szczęsny Stanisław                                      chemia

Wolna Małgorzata                                         biologia

Zelkowier Włodzimierz                                  fizyka

Żelazko Przemysław                                     biologia

Nazwisko i imię                                           Nauczany przedmiot

Bukowska Katarzyna                                    wf, edp

Chałupa Robert                                             wf

Michaliszyn Dariusz                                      wf

Michalska Agata                                            wf

Pajor Renata                                                 wf

Zaputowicz Adrianna                                     wf

Nazwisko i imię                                           Nauczany przedmiot

Kacała Agnieszka                                          religia, podstawy przedsiębiorczości

Kokurewicz Tadeusz                                      etyka, filozofia

Nazwisko i imię                                           Nauczany przedmiot

Kacała Agnieszka                                           religia, podstawy przedsiębiorczości

Urban Andrzej                                                 podstawy przedsiębiorczości, ekonomia 

Nazwisko i imię                                           Nauczany przedmiot

Fox Renata                                                   pedagog

Machowiec Patrycja                                      pedagog

Smolik-Wyczałkowska Małgorzata               pedagog

Nazwisko i imię                                           Nauczany przedmiot

Golian Aleksandra                                         bibliotekarz

Kocińska Katarzyna                                      bibliotekarz

 

 

Skip to content