Anna Gil-Kisiecka

Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany
Wykształcenie: magister filologii angielskiej.
Absolwentka NKJO we Wrocławiu oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu.
Ukończyła Podyplomowe Studium Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Klasy wychowawcze: IIc (2010), IIId (2016).
Inne: W LO nr XII od 2005 r. Jedna z organizatorek Wrocławskiego Konkursu “Szkolny Poliglota”. Inicjatorka współpracy z Instytutem Konfucjusza w Uniwersytecie Wrocławskim, w ramach której w „Dwunastce” odbywają się zajęcia z języka chińskiego. Współorganizatorka szkolnych konkursów, takich jak Dzień Języków Obcych i Szkolny Idol. W ubiegłych latach współorganizatorka wymiany z Holandią.