Anna Pieczarska

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: tytuł magistra filologii angielskiej – absolwentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego; ukończyła Podyplomowe Studium Przekładu na Uniwersytecie Wrocławskim.
Inne: w LO nr XII od 2019 r.