Edyta Morska

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła kursy kwalifikacyjne.
Nagrody: wyróżniona Nagrodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty (2015)
i wielokrotnie Nagrodą Dyrektora Szkoły.
Inne: w Liceum Ogólnokształcącym nr XII od 2018 roku