Justyna Siestrzeńcewicz-Bohusz

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego – specjalność nauczycielska. Ukończone studia podyplomowe z informatyki na Wydziale Informatyki UWr. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Publikacje: Czasopismo dla nauczycieli Matematyka – luty/2011, marzec/2011, maj/2011, grudzień/2011, marzec/2012, luty/2012, czerwiec/2012.
Inne: W LO nr XII od roku 2019.
Nagrody: 2011 Nagroda Prezydenta Wrocławia, 2014 Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2017 Nagroda Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, 2019 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej.
Prywatnie zainteresowana: żeglarstwo, turystyka górska.