Małgorzata Wolna

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Absolwentka Wydziału Nauk Przyrodniczych UWr. kierunek biologia, Akademii Wychowania Fizycznego, Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (HR) i DSW we Wrocławiu.
Inne: w LO nr XII od 2019 r.