Przemysław Żelazko

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie: tytuł magistra biologii, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Biologicznych -Biologia,
Studia podyplomowe: Nauczanie przyrody w szkole, Wyższa Szkoła
Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.
Terapeuta metod: EEG-Biofeedback, HEG-Biofeedback oraz technik
relaksacyjnych i uważności, Centrum Rehabilitacji Poznawczej i
Neuroterapii we Wrocławiu.
Publikacje:
– Odkrywanie i stosowanie wyobraźni przestrzennej w kształceniu
przyrodniczym na podstawie doskonalenia rysunku biologicznego w
gimnazjum. Aktualne problemy dydaktyki przedmiotów przyrodniczych,
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, s. 67-73. (2016)
– Występowanie pływaczy (_Utricularia _sp., Lentibulariaceae) i
zbiorowiska roślinne z ich udziałem w województwie dolnośląskim.
Acta Bot. Siles. 11: 55-72. (2015)
– Mięsożerne pływacze. Zielona Planeta 5(122): 12-14. (2015)
– Rosiczka jaka jest nie każdy wie. Zielona Planeta 2(95): 9-11. (2011)
– In vitro reproduction of _Drosera rotundifolia_ and conservation plant
genetic resources of this species. Acta. Biol. Cracov. 51. (2009)
Inne: W LO nr XII od roku 2019.
Prywatne zainteresowania: rozmnażanie roślin mięsożernych metodami
kultur in vitro, makrofotografia, nowoczesne technologie multimedialne w
edukacji.
W pracy poszukuję nowych rozwiązań metodycznych, które skutecznie
wpływają na motywację uczniów i podnoszą ich efektywność procesu
edukacyjnego,
Kontakt: przemyslaw.zelazko@wp.pl