Renata Fox

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim.
Dodatkowo ukończyła: Studia Podyplomowe z zakresu socjoterapii  (Wyższa Szkoła Pedagogiczna  Łódź),  Szkołę Trenerów PAW przygotowującą do rekomendacji I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego na trenera warsztatu psychologicznego, Studia Podyplomowe z zakresu Organizacji Pomocy Społecznej (Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych).
Nagrody: Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 28 (2002, 2003),
Nagroda Dyrektora Gimnazjum Nr 37 (2005),
Nagroda Dyrektora Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji (2009).
Inne: Członek założyciel i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom,
Młodzieżyi Rodzinom Przystanek. 15 letnie doświadczenie w pracy z młodzieżą: praca w szkołach, świetlicy środowiskowej, sądzie rodzinnym (kurator społeczny), telefonie zaufania, domach dziecka. Prywatnie zakochana w teatrze, prowadzi z sukcesami warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży. Szczególnie zainteresowana tematyką zachęcania młodzieży do aktywności społecznej i artystycznej.
Kontakt: 
rfox@lo12.wroc