RADA SZKOŁY

Rada Szkoły przy LO nr XII działa na mocy ustawy z dn. 7.09.1991 r. od roku szkolnego 1992/1993. Składa się ona z 18. członków reprezentujących w równej części rodziców, nauczycieli i uczniów. Celem Rady Szkoły jest pomoc w poprawie (doskonaleniu) pracy szkoły oraz, co bardzo ważne, pomoc materialna dla uczniów. Dofinansowuje również klasowe wycieczki, nagrody w konkursach i rozmaite imprezy organizowane przez szkołę.

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2020/2021:

Uczniowie:
Bartosz Buczkowski – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Nina Gołaś
Wiktoria Horbacz
Mateusz Lech
Michał Ostrowski
Jakub Trocki

Rodzice:
Magdalena Kałwa-Gruszka
Renata Cierniak
Beata Mak-Sobota
Robert Wrzesiński
Marlena Baran
Krzysztof Urbański – Przewodniczący Rady Szkoły

Nauczyciele:
Agnieszka Nowicka
Agnieszka Kacała
Magdalena Gumienny-Nowak
Anna Gil-Kisiecka
Zdzisław Jaskólski
Ewa Promna-Baj