Rada szkoły

   Rada Szkoły przy LO nr XII działa na mocy ustawy z dn. 7.09.1991 r. od roku szkolnego 1992/1993. Rada składa się z 18. członków, reprezentowanych

 w równej części przez rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

Celem Rady Szkoły jest działanie na rzecz Szkoły oraz, co bardzo ważne, pomoc materialna dla uczniów. Rada dofinansowuje również klasowe wycieczki, nagrody w konkursach, nagrody na zakończenie roku szkolnego i rozmaite imprezy organizowane przez Szkołę.

 

   Bardzo prosimy o wpłaty na rzecz Rady Szkoły; podajemy nr konta:

 

Rada Szkoły przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XII im. Bolesława Chrobrego

pl. Orląt Lwowskich 2a

53-605 Wrocław

Santander Bank Polska S.A.

29-1090-2516-0000-0001-2277-2210

 

Statut Rady Szkoły dostępny jest w Statucie Szkoły (Rozdz.3, § 10)

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2022/2023:
 
Rodzice:
–  Beata Mak-Sobota (PRZEWODNICZĄCA), 
–  Magdalena Gałwa-Gruszka, 
–  Marlena Baran, 
–  Renata Cierniak, 
–  Piotr Garnecki, 
–  Radosław Ziajkiewicz.
 
Nauczyciele:
–  Agnieszka Kacała (WICEPRZEWODNICZĄCA),
–  Magdalena Gumienny-Nowak,  
–  Magdalena Parys-Wasylkiewicz, 
–  Anna Skubisz, 
–  Agata Skaczyło,
–  Anna Pieczarska.
 
Uczniowie:
– Olga Żabska (SEKRETARZ),
– Wiktor Brylonek, 
– Pola Szymańska,  
– Bartosz Buczkowski, 
– Hanna Józków, 
– Olimpia Prycik.
Skip to content