Rada szkoły

   Rada Szkoły przy LO nr XII działa na mocy ustawy z dn. 7.09.1991 r. od roku szkolnego 1992/1993. Rada składa się z 18. członków, reprezentowanych

 w równej części przez rodziców, nauczycieli i uczniów.

 

Celem Rady Szkoły jest działanie na rzecz Szkoły oraz, co bardzo ważne, pomoc materialna dla uczniów. Rada dofinansowuje również klasowe wycieczki, nagrody w konkursach, nagrody na zakończenie roku szkolnego i rozmaite imprezy organizowane przez Szkołę.

 

   Bardzo prosimy o wpłaty na rzecz Rady Szkoły; podajemy nr konta:

 

Rada Szkoły przy Liceum Ogólnokształcącym Nr XII im. Bolesława Chrobrego

pl. Orląt Lwowskich 2a

53-605 Wrocław

Santander Bank Polska S.A.

29-1090-2516-0000-0001-2277-2210

 

Statut Rady Szkoły dostępny jest w Statucie Szkoły (Rozdz.3, § 10)

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2021/2022:
 
Rodzice:
1. Krzysztof Urbański – przewodniczący
2. Marlena Baran
3. Magdalena Gałwa-Gruszka
4. Renata Cierniak
5. Beata Mak-Sobota
6. Piotr Garnecki
 
Nauczyciele:
1. Magdalena Gumienny-Nowak
2. Agnieszka Kacała
3. Anna Gil-Kisiecka
4. Agnieszka Nowicka
5. Ewa Promna-Baj – wiceprzewodnicząca
6. Zdzisław Jaskólski
 
Uczniowie:
1. Martyna Rogalska
2. Hanna Samelska
3. Bartosz Buczkowski
4. Jakub Trocki
5. Karol Maziarz
6. Wiktor Brylonek
Skip to content