RADA SZKOŁY

Rada Szkoły przy LO nr XII działa na mocy ustawy z dn. 7.09.1991 r. od roku szkolnego 1992/1993. Składa się ona z 18. członków reprezentujących w równej części rodziców, nauczycieli i uczniów. Celem Rady Szkoły jest pomoc w poprawie (doskonaleniu) pracy szkoły oraz, co bardzo ważne, pomoc materialna dla uczniów. Dofinansowuje również klasowe wycieczki, nagrody w konkursach i rozmaite imprezy organizowane przez szkołę.

Skład Rady Szkoły w roku szkolnym 2019/2020:


Rodzice:
Robert Marchewka  – przewodniczący Rady Szkoły
Grzegorz Kamiński
Jolanta Merta-Cierpinska
 Monika Piotrowska
 Katarzyna Trawińska
 Krzysztof Urbański


Nauczyciele:
 Ewa Promna-Baj – zastępca przewodniczącego Rady Szkoły
Jadwiga Bańska
Adrianna Burtna
Zdzisław Jaskólski
Agata Skaczyło
Anna Winiarska


Uczniowie:
Gołaś Nina – przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego 
Franciszek Błaś
Bartosz Buczkowski
Gabriela Dominiak 
Wiktoria Górska
Sophie Matwijów

 

Adres mailowy: radaszkolyloxii@gmail.com

Nowy numer rachunku Rady Szkoły, na który można dokonywać wpłat:
Bank Zachodni 29-1090-2516-0000-0001-2277-2210