Anna Skubisz

przez LO XII

31172110_10216583343124096_7557808104776274788_n

Nauczany przedmiot: historia i WOS.
Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Aboslwentka Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ukończyła studia podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie i Historii Najnowszej
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu (historia i WOS).
Nagrody: Nagrody Dyrektora:  2003 r., 2004 r., 2007 r., 2010 r., 2011 r.;
Nagroda Kuratora:  2005 r., 2009 r.;
Nagroda Prezydenta Miasta Wrocławia: 2006 r.;
Medal Ministra Edukacji Narodowej 2011 r.;
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej 2012 r.;
Publikacje: Współautorstwo wydawnictwa  „Matura  2002.  Materiały  pomocnicze  dla  nauczycieli
i  uczniów.  Wiedza  o  Społeczeństwie”  wydanego  nakładem
Okręgowej  Komisji  Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
„Złota  Księga  Dwunastki”  współautorka  razem  z  prof.  Magdalena  Gumienny  wydawnictwa
jubileuszowego LO nr XII z okazji 50–lecia szkoły.
Klasy wychowawcze: IV C (2004 r.), IIII G (2007 r.) , III B (2011 r.), II E (od 2012 r.).
Osiągnięcia uczniów:
* Olimpiada Historyczna: Marcin Kosz 2014 r.
* Ogólnopolski Konkurs „Drogi Polski do Niepodległości” 2000/2001:
Mateusz Bieczyński LAUREAT;
* Szkolna Liga Mistrzów Historii Wrocławia II edycja w roku szkolnym 2002/2003:
I miejsce drużyny LO nr XII;
* Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym:
Jacek Łuczyński LAUREAT XVII miejsca 2011 r.,
Marcin Jędrysiak, LAUREAT IX miejsca 2010  r.,
Łukasz Cieślak, LAUREAT II miejsca 2005 r.,
Paweł Stawiarz FINALISTA 2005 r.,
Maciej Achremowicz FINALISTA 2005 r.,
* Olimpiada Wiedzy o PRAWIE:
Przemysław Jadłowski LAUREAT V miejsca 2012 r., LAUREAT II miejsca 2013 r.,
Jacek Łuczyński FINALISTA 2011 r.; Maria Migaj LAUREATKA 2014 r.
* Olimpiada Tematycza„Losy Polaków na Wschodzie po 17 września 1939 roku”:
Łukasz Szeląg  LAUREAT 2007 r.,
Rafał Rybicki FINALISTA 2004 r.,
Paweł Haładyn FINALISTA 2004 r.,
* Międzynarodowy Konkurs „Śląskie zamki i pałace”:
Nicola Wożniak LAUREATKA I miejsca 2011 r. (IV edycja),
Przemysław Srogosz  FINALISTA  2007 r. (I edycja);
* Ogólnopolski Konkurs „Losy Żołnierza i dzieje Oręża Polskiego”:
Jacek Jędrysiak LAUREAT III miejsca 2002 r., LAUREAT II miejsca 2003 r.,
Adam Szczepaniec LAUREAT III miejsca  2011 r., LAUREAT II miejsca  2012 r.,
LAUREAT V miejsca 2013 r.;
* Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie:
Maria Migaj LAUREATKA 2014 r.
Maria Migaj FINALISTKA 2013 r.;;
* Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka:
Aleksander Obłąk  FINALISTA 2013 r.;
Klara Klarowicz FINALISTKA 2014 r;
* Olimpiada „SOLIDARNOŚCI”:
Maria Migaj  FINALISTKA 2013 r.;
* Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej:
Micha Sidło, Adrianna Sabadasz – finaliści 2014 r.
Inne: Twórczyni, koordynatorka i organizatorka wraz z Kołem Historyków Wojskowości Uniwersytetu Wrocławskiego  corocznego  „Wrocławskiego  Konkursu  Napoleońskiego  –
Bóg  wojny  czy Tyran Europy” 2003—2013.
Współorganizatorka, przedstawicielka  LO  nr  XII  razem  z  prof.  Magdalena  Gumienny  we
współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich wymiany uczniowskiej pomiędzy LO nr XII
a  szkołą w  Izraelu  – w Tel Avivie Yud Dalet High School sierpień  2008, współorganizator ka
wymiany blogowej LO nr XII Izrael w roku szkolnym 2009/2010 oraz wymiany z Izraelem
w roku szkolnym 2011/2012.
Udział w Seminarium dla edukatorów z Polski w Międzynarodowej Szkole
Nauczania o Holocauście – Jerozolima , Instytut Yad Vashem 2008 r.
Opiekun  Rady  Samorzadu  Uczniowskiego  LO  nr  XII  w  latach  1999–2007:
OSIĄGNIĘCIA:  zajęcie  II miejsca w Konkursie  na  najlepszy  Samorząd Uczniowski  szkół
gimnazjalnych i  ponadpodstawowych Wrocławia  w  roku  szkolnym  2001/2002  oraz  w  roku
2003/2004  w  w  kategorii  „Całokształt  działalności”  organizowanym  przez  Urząd  Miejski Wrocławia.
W LO nr XII od: 01.09.1999 r.
Kontakt: askubisz@lo12.wroc.pl

0 komentarz

Posty, które mogą Cię zainteresować