Małgorzata Smolik-Wyczałkowska

przez LO XII

małgosia_wyczalkowska

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra. Absolwentka Wydziału Iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim
i Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz romologii. Ukończyła Akademię Treningu Antydyskryminacyjnego
zorganizowanego przez Pracownię Wielokulturowości w Krakowie.
Nagrody: Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
Otrzymała Nagrodę Kuratora Oświaty.
Wielokrotnie wyróżniona Nagrodami Dyrektora Szkoły.
Publikacje: „Romofobia” – rozdział w podręczniku treningu antydyskryminacyjnego (Kraków, 2010r.).
Klasy wychowawcze: IVA (1998r.), IVF(2002r.), IIIB (2005r.), IIB (2012r.).
Inne: Absolwentka LO nr XII z 1974r., wychowanka prof. Melanii Bańskiej.
Zatrudniona w LO nr XII jako nauczycielka od 1993r.
Nauczała języka hiszpańskiego i języka polskiego.
Wprowadziła szkołę do Wrocławskiego Programu Szkół Promujących Zdrowie
i była jego szkolną koordynatorką w latach 1996-2000.
Jest konsultantką ds. promocji zdrowia w szkole w Wydziale Zdrowia Urzędu Miejskiego.
We współpracy z Urzędem Miasta organizuje Wrocławską Olimpiadę Wiedzy o AIDS
oraz Wrocławski Konkurs „Dzieli nas pół wieku”.
W ramach swoich zainteresowań tematyką wielokulturowości
jest autorką projektów Festiwal Sztuki Młodzieży – „Romskie Kroniki Rodzinne”.
Kontakt: mwyczalkowska@lo12.wroc.pl

0 komentarz

Posty, które mogą Cię zainteresować