Ewa Szewczuk

przez LO XII

DSCN7378

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra matematyki na Uniwersytecie Wrocławskim.
Ukończone Studium Przedmiotowo-Metodyczne dla nauczycieli matematyki
zorganizowane przez Oddział Doskonalenia Nauczycieli.
Pierwszy Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania matematyki
nadany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny.
Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.
Uzyskany First Certification in Enlish wydany przez University of Cambridge.
Ukończone studia podyplomowe „Edukacji Matematycznej z Elementami Technologii Informacyjnej” organizowane przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
Ukończone dwa poziomy kursu GeoGebry organizowanego przez Warszawskie Centrum GeoGebry przy SWPS
Nagrody:
Nagroda Ministra drugiego stopnia 2004;
Medal Komisji Edukacji Narodowej 2002;
Nagroda Zarządu Miasta 2000;
trzykrotnie Nagroda Dyrektora Szkoły 1994, 1995, 2001.
Spis publikacji: 1. Szewczuk E. „Modele wielościanów bez klejenia” Matematyka 287 (1), 9-13, 2001.
2. Szewczuk E.  „Matematyczne orgiami” rozdział w książce „Udane projekty nie tylko z matematyki” pod redakcją M.Mikołajczyk Wydawnictwa Szkolne PWN, 20 – 23, 2002.
3. Szewczuk E. „Rachunek wektorowy w chemii” Matematyka 318(2), 90 – 95, 2006.
4. Bolanowska. M., Szewczuk E. „Pomoc w wyborze przedmiotu na maturze. Sprawdzian z myślenia” Matematyka 321(5), 287 – 296, 2006.
5. Bolanowska. M., Szewczuk E. ”Przed maturą 2008”, schematy oceniania i punktacja do zadań maturalnych CKE z zakresu podstawowego Matematyka 339(3), 182-186, 2008.
6. Bolanowska. M., Szewczuk E. ”Przed maturą 2008”, schematy oceniania i punktacja do zadań maturalnych CKE z zakresu rozszerzonego Matematyka 340(4), 234 – 240, 2008.
7. Szewczuk E., Bolanowska. M. „Ciąg arytmetyczny a funkcja liniowa i kwadratowa” cykl trzech artykułów, Matematyka 343(7), 415-423; 344(8), 468-478; 345(9), 533-542, 2008.
8. Bolanowska. M., Szewczuk E.”Przed maturą 2009” Matematyka 347(1), 19-39, 2009.
9. Szewczuk E.  „Co diagnozuje zadanie o ramce?” Matematyka 358(1), 43-45, 2010.
10. „Jedynie słuszna metoda?” cykl trzech artykułów dotyczących rozwiązywania równań i nierówności z wartością bezwzględną, Matematyka 363(6), 360-369; 364(7), 425-430; 365(8), 500-505, 2010.
11. Szewczuk E. „Świąteczne drzewa” Matematyka 368(11), 668-670, 2010.
12. Szewczuk E. „Gwiazdy na zimowym niebie północnym” Matematyka 379(11), 21-25, 2011.
13. Szewczuk E. „Na brzegu koła – wartości związków trygonometrycznych”
Matematyka 388(9), 48-54, 2012.
14. Szewczuk E. „Na brzegu koła – równania i nierówności trygonometryczne”
Matematyka 389(10), 41-48, 2012.
Klasy  wychowawcze:
IVC (1990); IVD (1997);  IVF (1999); IVD (2003); IIIG (2009).
Osiągnięcia uczniów:
Finaliści Olimpiady Matematycznej: Kacper Zając 2004/2005, Adam Kunysz 2008/2009.
Inne:
W1993r. opracowała punktowo-procentowy system oceniania,
który początkowo testowany był w wybranych klasach,
a w 1995r. został wprowadzony dla całej Szkoły.
System ten wraz z aktualizacjami nadal obowiązuje w LO nr XII.
W latach 1993-1998 prowadziła klas autorskie z wykładowym językiem angielskim na lekcjach matematyki.
W latach 1993-1996r. przewodnicząca Zespołu Nauczycieli Matematyk i Informatyki.
W latach 1998-2008r. przewodnicząca Grupy Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych.
W roku 2012 autorka i koordynatorka matematycznego projektu edukacyjnego
„Matura nie tylko po to jest by zdać” finansowanego przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego.
Kontakt: eszewczuk@lo12.wroc.pl

0 komentarz

Posty, które mogą Cię zainteresować