Andrzej Urban

przez LO XII

DSCN7383

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany.
Wykształcenie: Tytuł magistra ekonomii.
Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
Ukończył studia podyplomowe z wiedzy o społeczeństwie i kursy kwalifikacyjne
– Ekonomia w szkole, kierownik wycieczek.
Nagrody: Wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Wrocławia w roku 2010.
Wielokrotnie wyróżniony nagrodą Dyrektora Szkoły.
Osiągnięcia uczniów: Opiekun wielu laureatów Olimpiady Ekonomicznej.
Klasy wychowawcze: IIID (2008r.), IIIE (2011r.).
Inne: W LO nr XII od 2004r. Jest członkiem Rady Szkoły i opiekunem zespołów muzycznych.
Aktywny zawodowo od ponad 30 lat w branży przemysłowej.
Pracuje jako nauczyciel przedmiotów ekonomicznych (statystyka, marketing, ekonomika,
organizacja przedsiębiorstw, ekonomia) w szkołach pomaturalnych i policealnych.
Prywatnie pasjonat polityki i motoryzacji.
Kontakt: aurban@lo12.wroc.pl

0 komentarz