Agnieszka Wrońska

przez LO XII

DSC1782
Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany
Wykształcenie: Tytuł magistra filologii angielskiej. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu. Ukończyła kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Nagrody: Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2012r. Wyróżniona Nagrodą Prezydenta Miasta w 2014r. oraz Nagrodą Dyrektora w latach 2000/2004/ 2006/2010/2013 r.
Klasy wychowawcze: klasa F, rocznik 2002-2005.
Inne: W LO nr XII od 1999 r. W międzyczasie przewodnicząca Zespołu Języków Obcych oraz Komisji Rekrutacyjnej. Od 2007 r. Wicedyrektor Szkoły.
Wdrożyła elektroniczny system monitorowania postępów i frekwencji uczniów w szkole. W codziennej pracy stosuje nowoczesne rozwiązania technologiczne ułatwiające wgląd w bieżącą sytuację w szkole. Promuje ciekawe i nowatorskie rozwiązania dydaktyczne i scenariusze zajęć lekcyjnych wdrażane w szkole.
Odpowiedzialna za „dzień codzienny” w Szkole.
Kontakt: awronska@lo12.wroc.pl

0 komentarz

Posty, które mogą Cię zainteresować