Aktualna Dyrekcja Szkoły

DYREKTOR

Zdzisław Jaskólski

DYREKTOR SZKOŁY od listopada 2022 roku

WICEDYREKTORZY

Patrycja Machowiec
Agnieszka Nowicka

WICEDYREKTORZY od listopada 2022 roku
Skip to content